Dette er budsjettlekkasjene i nasjonalbudsjettet

Mer penger til Ocean Space Centre, endring av reglene for dagpenger og 1000 flere tiltaksplasser i måneden.

65 millioner til elektriske ferjer, mer penger for å kompensere for den økende arbeidsledigheten og midler til videre utredning av Ocean Space Center er blant lekkasjene før revidert nasjonalbudsjett.  Foto: Kjell A. Olsen, Rune Petter Ness, MIR (montasje)

Saken oppdateres.

Onsdag klokken 11 legger finansminister Siv Jensen (Frp) frem revidert nasjonalbudsjett. Nederst i saken kan du følge oppkjøringen og fremlegget direkte.

Som vanlig har det kommet en rekke lekkasjer før fremleggelsen. Her er en oversikt:

 • Midler til en videre utredning av forskningsparken Ocean Space Centre i Trondheim.
 • 1000 flere tiltaksplasser per måned i andre halvår for å motvirke veksten i arbeidsledigheten.
 • Utvidelse av permitteringsordningen slik at det blir mulig å motta dagpenger i 52 uker – mot 30 uker nå.
 • Endringer av dagpengereglene for å gjøre det enklere å kombinere arbeidsledighetstrygd med utdanning.
 • 65 millioner kroner til elektriske ferjer og annen grønn skipsfart.
 • Ytterligere 50 millioner til programmet Demo2000, som støtter teknologiprosjekter i olje- og gassnæringen.
 • 30 millioner til prosjektet «Saving Oseberg», som dokumenterer tregjenstander fra Osebergfunnet.
 • 21 millioner til å utvide ordningen med bostøtte for flyktninger i bokollektiv.
 • 12 millioner til dialoggrupper for å redusere vold i og utenfor norske asylmottak.
 • 4 millioner til at flyktninger skal kunne lage skolelunsj.
 • 21 millioner i ekstrabevilling til opprydding i kommunene Eigersund, Lund og Kvinesdal etter ekstremværet Synne i fjor vinter.
 • 10 millioner til en informasjonskampanje om hjerneslag.
 • Innføring av momsfritak for butikker som gir bort mat til veldedige formål.
 • Økt låneramme til Det internasjonale valutafondets (IMF) låneordninger for lavinntektsland til om lag 7 milliarder.
 • Forslag til mandat for et nytt statlig fond med en forvaltningskapital på 20 milliarder kroner til investeringer i selskaper som utvikler og bruker grønn teknologi.
Revidert nasjonalbudsjett
 • Revidert nasjonalbudsjett inneholder endringer av statsbudsjettet for 2016 som ble vedtatt i desember i fjor.
 • Under fremleggelsen blir også hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert.
 • Det er finansminister Siv Jensen som legger frem budsjettet.
 • Etter fremleggelsen vil Stortinget behandle revidert nasjonalbudsjett og fatte endelige vedtak i slutten av juni
På forsiden nå