Nordhammer går av som konsernsjef i Salmar

Leif Inge Nordhammer har selv ønsket avløsning som konsernsjef, skriver Salmar i en pressemelding.

Salmar-sjef Leif Inge Nordhammer vil fortsette i konsernsjefstillingen inntil nærmere avtale.   Foto: KIM NYGÅRD, Adresseavisen

Saken oppdateres.

Styret i Salmar ASA har ansatt Trond Williksen som ny konsernsjef etter Leif Inge Nordhammer. Nordhammer ønsket selv avløsning som konsernsjef etter å ha hatt posisjonen i mer enn 17 år fordelt på to perioder. Williksen har siden 2011 vært konsernsjef i AKVA Group og har lang erfaring fra fiskeri- og oppdrettssektoren. Dette skriver Salmar i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Dumpet kreftfremkallende stoff uten tillatelse

- Tid for å gå videre

«Etter nesten 18 år tett på SalMar har jeg konkludert med at det er tid for å gå videre. Da jeg kom tilbake til selskapet i 2014 hadde jeg klare tanker om tiltak for å videreutvikle selskapet. Nå er mye av dette gjort og det er tid for å slippe til andre som sørger for at SalMar fortsetter den positive utviklingen - og samtidig bidrar til å utvikle næringen videre», sier Leif Inge Nordhammer.

Nordhammer ledet SalMar først i perioden 1996 til 2011, en periode preget av sterk vekst og gode finansielle og operasjonelle resultater. Etter to og halvt års pause tiltrådte Nordhammer igjen som konsernsjef i januar 2014.

Tiltrer 1. januar

Nordhammer har òg sagt seg villig til å ta oppdrag for selskapet etter nærmere avtaler. Trond Williksen vil tiltre stillingen 1. januar 2017.

LES OGSÅ: Vi har ikke brutt forurensingsloven

«Med ansettelsen av Trond Williksen får vi en leder med lang fartstid fra, og en sterk posisjon i fiskeri- og oppdrettsbransjen. Leif Inge Nordhammer har ledet selskapet på en god måte, og gjennom de siste årene sterkt bidradd til selskapets utvikling. Jeg vil takke ham for dette. Gjennom ansettelsen av Trond Williksen skal vi fortsette den positive utviklingen for selskapet», sier styreleder Bjørn Flatgård i Salmar i pressemeldingen.

Les også: - Gufs fra fortiden at det ikke er en eneste kvinnelig innleder (PLUSS)

Går av med rekordtall

Høye laksepriser i starten av 2016 ga Salmar rekordresultat i første kvartal i 2016.

Samlede driftsinntekter endte på to milliarder kroner i kvartalet. Dette er opp fra 1,6 milliarder fra samme periode i fjor.

- Salmars sterke resultater drives av de høye prisene. Biologisk er situasjonen fortsatt krevende, men investeringer i behandlingskapasitet gjør at beredskapen til å håndtere situasjonene er bedre enn noensinne, sier Leif Inge Nordhammer om rekordtallet.

Les også: Salmar med overskudd etter den mest krevende høsten noensinne (PLUSS)

Et stramt laksemarkedet kombinert med høy betalingsvillighet for laks gjør at selskapet venter sterke resultater også i kommende kvartaler i 2016.

For helåret 2016 venter Salmar å slakte rundt 131 000 tonn i Norge. I Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) forventes et volum på 26 000 tonn i 2016.

Trond Williksen tar over som konsernsjef i Salmar 1. januar 2017. 
        
            (Foto: Morten Antonsen)

Trond Williksen tar over som konsernsjef i Salmar 1. januar 2017.  Foto: Morten Antonsen

På forsiden nå