- Oljepengebruken øker med 10,4 milliarder

Regjeringen foreslår å øke oljepengebruken fra 195,2 milliarder kroner til 205,6 milliarder kroner i 2016.

Finansminister Siv Jensen (Frp) legger onsdag frem revidert nasjonalbudsjett.  Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Saken oppdateres.

Det skriver NTB.

Økningen skyldes lavere skatte- og avgiftsinntekter, reduserte utbytter og økte utgifter til innvandring og integrering samt nye tiltak mot arbeidsledighet, ifølge forslaget til revidert nasjonalbudsjett som legges fram senere i dag.

Lavere utgifter i folketrygden bidrar til å redusere underskuddet, som innebærer at budsjettimpulsen øker fra 0,7 prosent til 1,1 prosent. Budsjettimpulsen er et mål på hvordan budsjettet påvirker innenlands etterspørsel.

Regjeringen la i forslaget til statsbudsjett for i år opprinnelig opp til en oljepengebruk på 194 milliarder kroner. Det ble justert opp til 195,2 milliarder kroner i tilleggsnummeret som ble lagt fram en knapp måned senere.

Handlingsregelen innebærer at statens oljepengebruk over tid skal begrenses til 4 prosent av oljefondets kapitalverdi. Den reviderte bruken av oljepenger for 2016 er 92,8 milliarder kroner under den såkalte 4-prosentbanen, også kalt handlingsregelen.

Revidert nasjonalbudsjett
  • Revidert nasjonalbudsjett inneholder endringer av statsbudsjettet for 2016 som ble vedtatt i desember i fjor.
  • Under fremleggelsen blir også hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert.
  • Det er finansminister Siv Jensen som legger frem budsjettet.
  • Etter fremleggelsen vil Stortinget behandle revidert nasjonalbudsjett og fatte endelige vedtak i slutten av juni
På forsiden nå