- Siv Jensens endringer gjør lavere rente mindre sannsynlig

Siv Jensen gir mer penger til Sørlandet og Vestlandet.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank sier at regjeringen bruker litt mer oljepenger enn han hadde regnet med, men synes alt i alt at endringene i revidert nasjonalbudsjett er fornuftig. 

Saken oppdateres.

Da det reviderte nasjonalbudsjettet ble lagt frem onsdag hadde finansminister Siv Jensen (Frp) gode nyheter for Agder-fylkene, Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal.

Regjeringen øker bevilgningene til blant annet veiprosjekter og tiltakspakker for de som har mistet jobben. Samtidig var det få nyheter for Midt-Norge og andre landsdeler.

- Rentenedgang mindre sannsynlig

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank mener det er fornuftig å målrette tiltakene mot områdene som er verst rammet av oljenedturen. Samtidig mener han det vil bety mindre sannsynlighet for rentenedsettelse.

- Regjeringen øker pengebruken med rundt ti milliarder kroner over revidert nasjonalbudsjett. Det betyr en mer ekspansiv finanspolitikk, noe som gjør at sannsynligheten for lavere renter går ned, sier Jullum.

- Riktig prioritering

Sjeføkonomen mener imidlertid at målrettingen av tiltakene mot Sør- og Vestlandet er riktig, til tross for at man kanskje hindrer lavere rente.

- Rentevåpenet virker slik at det stimulerer hele økonomien ved at personer og bedrifter får bedret kjøpekraften. Ved å øke overføringene til blant annet veier og annen infrastruktur der arbeidsledigheten er størst, treffer man bedre enn med rentenedgang. Vi trenger ikke lavere renter og en mer gunstig valutakurs her i Midt-Norge og i Oslo, sier Jullum.

Stabil ledighet i Midt-Norge

- Det er veldig få økninger i overføringene til Midt-Norge. Burde også vår landsdel fått mer i denne runden?

- Nei. Selv om det forsvinner arbeidsplasser innen bedriftene i oljebransjen, blir disse i stor grad kompensert ved at sysselsettingen i andre bransjer øker her i Midt-Norge. Arbeidsledigheten her er ikke sterkt økende, og vi ser ikke ringvirkningene slik man gjør blant annet på Vestlandet, sier Jullum.

- Tiltakene som settes inn mot Sør- og Vestlandet er ikke for å opprettholde jobbene i oljebransjen. De er til for å minske ringvirkningene nedturen har for regionen, legger han til.

- Bevilgningene som økes går i stor grad til infrastruktur og en tiltakspakke som har økt fra fire til fem milliarder kroner. Det er ikke mye som er satt av til omstilling, burde det vært mer av dette?

- Nei. Det blir feil om politikerne skal bestemme hva vi skal leve av om 20 år. Det må bedriftene finne ut av. Akkurat nå gjelder det å hindre ringvirkningene av oljenedturen enkelte steder i landet. Omstillingen skje i bedriftene, sier Jullum.

Dette er blant hovedendringene i revidert nasjonalbudsjett:

Revidert nasjonalbudsjett
  • Revidert nasjonalbudsjett inneholder endringer av statsbudsjettet for 2016 som ble vedtatt i desember i fjor.
  • Under fremleggelsen blir også hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert.
  • Det er finansminister Siv Jensen som legger frem budsjettet.
  • Etter fremleggelsen vil Stortinget behandle revidert nasjonalbudsjett og fatte endelige vedtak i slutten av juni
På forsiden nå