Jordbruksforhandlingene fortsetter på overtid

Forhandlingene om jordbruksoppgjøret pågikk for fullt på overtid lørdag ettermiddag.

Våronn: Mans traktorene durer på jordene, forhandler man om årets landbruksoppgjør. 

Saken oppdateres.

– Vi forhandler på harde livet for å få til best mulig resultat, sier leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag til NTB.

Hun vil imidlertid ikke si noe om hva det forhandles om i sluttfasen.

– Ingenting er klart før alt er klart, sier hun.

Den opprinnelige fristen for forhandlingene gikk ut ved midnatt natt til lørdag.

Stor avstand

Avstanden har vært stor i forhandlingene. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har krevd 860 millioner kroner, mens staten har tilbudt 90 millioner, samt å åpne for prisøkning tilsvarende 125 millioner.

Også i fjor var statens tilbud på 90 millioner. Da endte oppgjøret med en avtale med en ramme på 400 millioner kroner. Småbrukarlaget valgte imidlertid å bryte forhandlingene.

Hver for seg

Partene satt lørdag formiddag hver for seg, opplyser kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen i Norges Bondelag. Det er inntil videre ikke avtalt noe nytt møte mellom partene, men forhandlingene er ikke avsluttet av den grunn.

– Jordbruksforhandlingen pågår fortsatt. Det er ingen avklaring. Vi er på overtid, sier Jakobsen til NTB ved 9.15-tida lørdag.

Også hun er ordknapp om hva som har vært diskusjonstemaene i sluttfasen, men forsikrer om at begge sider ønsker en avklaring.

Sakker akterut

– Fra jordbrukets side har det vært viktig med et løft for de mindre og mellomstore gårdene. De sakker akterut i inntektsutviklingen, og det er viktig at vi får med oss alle for å bevare mangfoldet i norsk landbruk, sier Jakobsen.

Kravet fra Bondelaget og Småbrukarlaget ville gitt bøndene en inntektsvekst på drøyt 20.000 kroner per årsverk, mens statens tilbud ville betydd en inntektsvekst på 4.300 kroner.

På forsiden nå