Blokkerte Isbilen i Stjørdal

Transportarbeiderforbundet blokkerte utkjøringen av bilene til Den Norske Isbilen i Trøndelag torsdag.

Fra klokka 9 torsdag blokkerte Transportarbeiderforbundet utkjøringen av biler fra Den Norske Isbilen på Stjørdal. Fra venstre: Svein-Vegar Mogseth som er en av de streikende, Roy Einar Nilsen i Midtnorsk Transportarbeiderforening og leder av LO Trondheim, John-Peder Denstad. 

Saken oppdateres.

Bakgrunnen for blokaden er at Transportarbeiderforbundet mener Stjørdals-avdelingen av Den Norske Isbilen driver streikebryteri. Fra klokka 9 torsdag blokkerte de isbilene med folk og biler, slik at de ikke kunne kjøre ut.

To av sjåførene ansatt i Den Norske Isbilen, som er organisert i Transportarbeiderforbundet, har streiket i noen uker for å få en tariffavtale, hvor lønns- og arbeidsforholdene er dekket av grossistoverenskomsten mellom Norsk Transportarbeiderforbund og arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

LES OGSÅ: Streiken kan føre oppsigelser

- Bevis på streikebryteri

Fagorganisasjonen gikk til blokade fordi de mener bedriften driver streikebryteri, forteller saksbehandler Roy Einar Nilsen i Midtnorsk Transportarbeiderforening.

- Det er fordi vi har klare bevis på streikebryteri. Bilene som de to i streik vanligvis kjører, de rutene er betjent som før. Vi har både bilder og film av at andre gjør de streikendes jobb. Det er streikebryteri. Isbilen har fire faste sjåfører og har for tiden seks-sju vikarer, sier Nilsen.

Han anslår at rundt 20 fagorganiserte deltok i blokaden, blant dem leder av LO Trondheim, John-Peder Denstad. Nilsen vil ikke si noe om fremtidige aksjoner.

- Det vil jeg ikke svare på, men vi har Isbilen under lupen, sier Nilsen.

LES OGSÅ: Fellesforbundet drev ulovlig boikott

- Avtale tilpasset yrket

I dag har Den Norske Isbilen en tariffavtale med arbeidstakerorganisasjonen Negotia, som har medlemmer i private bedrifter i ulike bransjer. Mens Transportarbeiderforbundet er tilknyttet LO, er Negotia tilknyttet YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund).

- Avtalen med Negotia er en avtale som eksisterer for dem som er funksjonærer. De streikende vil ha en avtale tilpasset eget yrke. De driver med lagerarbeid og sjåførjobber, som grossistoverenskomsten dekker. Det er også en vesentlig økonomisk forskjell. Minstelønn i avtalen vi krever er 205 kroner timen, sier Nilsen.

LES OGSÅ: Expert godtar tariffavtale for de ansatte

- Avviser streikebryteri

Avdelingsleder i Den Norske Isbilen i Stjørdal, Thomas Küverling, avviser at bedriften driver streikebryteri.

- Transportarbeiderforbundet tar feil. Bemanningen er ikke tatt opp, og vi disponerer ruter som vi vil fordi ingen sjåfører har faste ruter som de har rett til å kjøre. De to streikende har vært sykemeldt en lang periode, og rutene ble da tatt over av andre sjåfører. De har blokkert alle biler, det vil si også bilene til dem som ikke er organisert og jobber lovlig. De har ikke mulighet til å tjene penger nå, fordi de har provisjonsbetalt. De ødelegger for egne kolleger, sier Küverling.

Han mener grossistoverenskomsten ikke passer for isbilsjåførene.

- Vi har en tilpasset avtale med Negotia, og alle er velkommen til å organisere seg. Avtalen Transportarbeiderforbundet vil opprette her passer ikke for våre ansatte, sier Küverling.

Han vil ikke si om de gjør noe i etterkant av torsdagens blokade.

- Vi dokumenterer at det er en ulovlig blokade. Vi har tatt bilder og filmer, sier Küverling.

LES OGSÅ: Ingen streik i Get Inspired

Dekker Trøndelag

Han opplyser at Den Norske Isbilen i Stjørdal, som dekker markedet i Trøndelag, har 12 ansatte. Fire er fast ansatt på fulltid, mens resten er sesongansatte. De jobber fra mars og ut august. Küverling opplyser at selskapet har over 100 selgere over hele landet som har tariffavtale med Negotia.

Den Norske Isbilen i Stjørdal er en avdeling under selskapet Den Norske Isbilen, som holder til i Hordaland. Regnskapet for 2015 er ikke levert Brønnøysundregistrene ennå. Det siste offentliggjorte regnskapet er fra 2014. Omsetningen var da 132,4 millioner kroner, og selskapet hadde et overskudd før skatt på 3,8 millioner kroner.

De to streikende ved Den Norske Isbilen, Petras Glebus (til venstre) og Svein Vegar Mogseth, vil ha en tariffavtale hvor lønns- og arbeidsforholdene er dekket av grossistoverenskomsten mellom Norsk Transportarbeiderforbund og arbeidsgiverorganisasjonen Virke. 

De to streikende ved Den Norske Isbilen, Petras Glebus (til venstre) og Svein Vegar Mogseth, vil ha en tariffavtale hvor lønns- og arbeidsforholdene er dekket av grossistoverenskomsten mellom Norsk Transportarbeiderforbund og arbeidsgiverorganisasjonen Virke. 

På forsiden nå