Krever merking av all oppdrettsfisk

Organisasjonen Norske Lakseelver krever et påbud om at all oppdrettsfisk må merkes, slik at rømt fisk kan spores tilbake til oppdretteren.

Organisasjonen Norske Lakseelver mener all oppdrettslaks må merkes slik at rømt fisk kan spores.  Foto: NTB scanpix

Saken oppdateres.

– Regjeringen må nå skjønne at vi ikke kan vente lenger med å kreve merking av oppdrettsfisken, sier Ragnhild Brennslett.

Hun ble valgt til ny leder i Norske Lakseelver under organisasjonens landsmøte i Drammen denne uka.

– Hele to av tre vassdrag er nå så påvirket av rømt oppdrettslaks at de ikke tilfredsstiller minstekravet i kvalitetsnormen for villaks, sier Brennslett.

Organisasjonen krever at all oppdrettslaks skal merkes slik at rømt fisk kan skilles fra vill laks og spores tilbake til oppdretteren den stammer fra. Ifølge Norske Lakseelver finnes det velegnede metoder for slik merking.

Mattilsynet har allerede spørsmålet om merking til vurdering, og Vitenskapskomiteen for mattrygghet har fått i oppgave å vurdere risikoen ved ulike former for merking. Det er ventet at risikovurderingen vil bli lagt fram i desember i år.

På forsiden nå