Strid om pensjon og lønn fortsetter for ansatte i staten

Konflikter i vente tross vellykket mekling i statsoppgjøret.

Det blir ingen streik i staten etter at partene tidlig torsdag morgen aksepterte en skisse til løsning fra riksmekleren, seks timer på overtid. Jan Tore Sanner og Tone Rønoldtangen (LO Stat) var begge fornøyde torsdag morgen.  Foto: NTB Scanpix

Saken oppdateres.

Seks timer på overtid ble en storstreik blant statsansatte avverget. Men striden om pensjon og lokal lønnsdannelse er slett ikke løst.

Partene kom til enighet like før klokken 6.30 torsdag morgen. Avtalen innebærer at halve lønnsdannelsen skal skje gjennom lokale forhandlinger. Det er mer enn LO Stat ønsket seg, men mindre enn staten la opp til.

– Vi hadde ønsket å gå enda lenger, men en pott på om lag 50 prosent lokalt er vi godt fornøyd med, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

Men slaget er ikke over. Et partssammensatt utvalg skal nå vurdere endringer i forhandlingssystemet i staten innen 1. februar 2017. Hensikten er å flytte enda mer makt og innflytelse ut til den enkelte virksomhet.

Se video og les saken: Ingen streik i staten

Streiketrussel

LO Stat frykter at lokal lønnsdannelse vil favorisere enkeltgrupper og enkeltansatte.

– Det er en grense for hvor mye av lønnsdannelsen som skal skje lokalt. Staten ønsker primært alt ut, det ønsker ikke vi, sier leder Tone Rønoldtangen.

– Jeg tror det er et stykke fram til at alle lokale ledere skjønner at de har et ansvar for alle arbeidstakere og ikke bare de spesielle som de ønsker å premiere, tilføyer hun.

Rønoldtangen er åpen for å øke det lokale spillerommet, men stiller krav om generelle, sentrale tillegg i bunnen.

– Det er bare slik vi sikrer alle grupper en god lønnsutvikling, sier LO-toppen, som understreker at utvalgets arbeid vil bli del av forhandlingene i mellomoppgjøret til neste år.

– Får vi ikke da på plass ordninger med generelle tillegg sentralt, ja da er streikefaren betydelig større enn i år.

Les også: Storstreik truer Norge, Trøndelag slipper unna

Én avtale

Avtalen mellom LO, Unio, YS og motparten i staten legger opp til et generelt lønnstillegg til alle på 1,15 prosent med virkning 1. mai, mens resten fordeles lokalt med virkning fra 1. juli. Det bringer oppgjøret tett på rammen fra frontfaget på 2,4 prosent.

– Vi liker moderniseringen av hovedtariffavtalen og at de tillitsvalgte får større ansvar for lønnsdannelsen, sier forhandlingsleder Pål N. Arnesen i YS Stat.

Den fjerde hovedsammenslutningen for arbeidstakere i staten, Akademikerne, tok ikke del i meklingen fordi organisasjonen allerede hadde fått på plass en avtale.

At torsdagens meklingsresultat innebærer at de tre gjenstående arbeidstakerorganisasjonene får en likelydende tariffavtale, er LO svært godt fornøyd med.

– Det var veldig viktig for oss. At staten har tegnet egen avtale med Akademikerne gjør situasjonen kaotisk nok, sier Rønoldtangen.

Pensjon

Det brennbare spørsmålet om ny offentlig tjenestepensjon ble som ventet stående ubesvart etter meklingen. Prosessen er steindød, ifølge LO.

– For øyeblikket skjer det ingenting. Arbeidsminister Anniken Hauglie kastet kortene i tidlig i mai. Vi hadde håpet at regjeringen skulle komme oss i møte under meklingen, men det skjedde ikke, sier Rønoldtangen.

Sanner sier staten holder fast ved at pensjon ikke er del av tarifforhandlingene, men understreker at regjeringen er beredt til å gjenoppta samtalene.

– Hvis regjeringen inviterer, så sier ikke vi nei. Men kravet om forhandlingsrett på pensjon står ved lag. Der er vi helt tydelige, sier LO-toppen.

Hun understreker at pensjonssystemet må endres for å ivareta de yngre årsklassene som er omfattet av pensjonsreformen.

– Men det er ikke nødvendig å gjøre noe akkurat nå. Vi lever godt med pensjonssystemet i et par år til, sier hun.

På forsiden nå