Røkke selger sjømataksjer for milliarder

Aker selger aksjene sine i Havfisk og Norway Seafoods til Lerøy. Salget vil gi Aker en regnskapsmessig gevinst på omtrent 1,6 milliarder kroner.

innenriks.vaktsjef@ntb.noBilde: syca3edfKjell Inge Røkke kan smile, etter å ah hentet inn en regnskapsmessig gevinst på hele 1,6 milliarder kroner. Foto:   Foto: #text/uri-list http://pub.polarismedia.no:8080/webservice/escenic/content/12828395

Saken oppdateres.

Kjell Inge Røkke selger seg helt ut av de to selskapene.

Lerøy kjøper også ut Fausken av Havfisk og tar dermed 64,4 og 73,6 prosent av den samlede aksjekapitalen i henholdsvis Havfisk og Norway Seafoods.

Lerøy er med storkjøpene forpliktet til å tilby de øvrige aksjonærene i selskapene å kjøpe dem ut. Totalsummen for 100 prosent aksjer i begge virksomhetene er 3,2 milliarder kroner.

På forsiden nå