Spår rekordlav rente i flere år

Statistisk sentralbyrå (SSB) tror på nytt rentekutt til høsten, og at styringsrenten vil ligge på et rekordlavt nivå frem til 2019.

Forsker Torbjørn Eika i Statistisk sentralbyrå sier at arbeidsledigheten kan fortsette å øke litt i år, men at den kan falle til neste år. 

Saken oppdateres.

- Det er i laveste laget, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank om renteforventningene til SSB de kommende årene.

SSB la torsdag frem sine utsikter for norsk og internasjonal økonomi frem til 2019. De regner med at Norges Bank vil komme med et nytt rentekutt til høsten for å få opp veksten i norsk økonomi, og at styringsrenten vil holde seg på 0,25 prosent frem til starten av 2019.

En typisk boliglånsrente kan dermed ligge i underkant av 2,5 prosent både i 2017 og 2018, før den stiger mot 3,0 prosent mot slutten av 2019, ifølge SSB.

Skjevt fordelt nedtur

Jullum sier til Adresseavisen at de økonomiske utsiktene til SSB er i tråd med Danske Banks forventninger, men at rentenivået er det som kanskje er vanskeligst å si noe om. Han sier at økt oljepris og bedre økonomiske tall har gjort dem litt mindre sikre på et rentekutt til høsten, selv om de er enige i at rentene vil holde seg lave lenge.

- Men en styringsrente på 0,25 prosent i mange år fremover, det er jeg usikker på. Det vil virke veldig kraftig inn på boligprisene, sier Jullum, som minner om at det først og fremst er oljefylkene på Vestlandet som er rammet av den økonomiske nedturen.

- Det er enorme regionale forskjeller. Det har vært et kraftig boligprisfall i Stavanger, mens det fortsatt er vekst i Oslo og her i Trondheim. I enkelte regioner det også et betydelig etterslep i byggingen av nye boliger, og her vil et rentekutt føre til høyere priser, sier Jullum.

Nedjusterer veksten

SSB senker forventningene til veksten i norsk økonomi i årene fremover, selv om de tror på både konjunkturoppgang og lavere arbeidsledighet til neste år.

– Vi ser for oss at veksten tar seg gradvis opp fra dagens nivå, og at den bli høy nok til å kalles en konjunkturoppgang når vi kommer inn i neste år, sier SSB-forsker Torbjørn Eika til NTB.

De slår fast at den norske oljenedturen fortsetter, selv om oljeprisen har steget fra under 30 dollar per fat i januar, til rundt 50 dollar nå.

De regner med en vekst i fastlandsøkonomien på 0,9 prosent i år, mens prognosen i mars var 1,4 prosent. For neste år forventer de en vekst på 2,1 prosent, ned 0,2 prosentpoeng sammenlignet med prognosen i mars.

Professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, Ragnar Torvik, sier at analysene til SSB virker fornuftige, og at nedjusteringen av vekstanslagene viser at oljenedturen sprer seg til andre deler av norsk økonomi. Men i likhet med Jullum peker han på at nedturen i oljenæringen har rammet Norge veldig skjevt.

- Det er først og fremst fra Kristiansand til Kristiansund det slår inn, mens her i Trøndelag merker vi det ikke så mye, sier Torvik.

SSB peker på at den lave oljeprisen har virket direkte inn på kronekursen, og at det har ført til en betydelig bedring i konkurranseevnen til eksportindustrien.

- I Trøndelag har vi næringer som nyter godt av en svekket valuta, hvor særlig havbruk er den viktigste. Men det fins flere eksempler, og Norske Skog på Skogn er en type virksomhet som får drahjelp fra valutakursen, sier Torvik.

Bedring i oljeprisen

SSB forventer at oljeprisen vil øke gradvis fra rundt 50 dollar per fat i starten av juni i år til 60 dollar per fat i slutten av 2019. Det er fortsatt langt under tidligere nivåer på over 100 dollar per fat, og Torvik sier at vi må lære oss å leve med et lavere prisnivå.

Han sier at nye teknologier, som har blant annet har ført til den store skiferoljeutvinningen i USA, vil sørge for fortsatt høy produksjon. Blant annet har også Russland store skiferoljeressurser, som ikke er utnyttet.

- Vi kommer fortsatt til å se svingninger i oljeprisen, og jeg tror ikke vi får se et langsiktig nivå som er særlig mye høyere enn 60 dollar per fat, sier han.

På forsiden nå