Tror arbeidsledigheten vil falle neste år

Litt høyere økonomisk vekst fremover bidrar til at toppen i arbeidsledigheten trolig nås i løpet av året med et årsgjennomsnitt på 4,7 prosent av arbeidsstyrken, anslår SSB.

Statistisk sentralbyrå tror oljeprisen vil øke gradvis fra rundt 50 dollar per fat i starten av juni i år til 60 dollar per fat i slutten av 2019.  Foto: NTB Scanpix

Saken oppdateres.

SSB presenterte torsdag sine utsikter for norsk og internasjonal økonomi fram til 2019. Her ser man for seg en viss vekst etter den kraftige konjunkturnedgangen etter sommeren i fjor.

Arbeidsledigheten steg markert fra våren 2014 til høsten 2015, men det siste halvåret har økningen flatet ut.

– Litt høyere økonomisk vekst framover bidrar til at toppen i arbeidsledigheten trolig nås i løpet av året med et årsgjennomsnitt på 4,7 prosent av arbeidsstyrken, framgår det av SSBs prognose.

Lavere vekst i år

I korte trekk er det ventet at et mindre fall i oljeinvesteringene, lave renter, ekspansiv finanspolitikk og økt vekst internasjonalt gradvis vil øke veksten i norsk økonomi framover.

– I 2015 økte BNP Fastlands-Norge med bare 1,0 prosent, og vi regner med enda litt lavere vekst i år, fastslår SSB.

Når det gjelder oljenæringen gir nedturen betydelige negative impulser mot nær sagt alle næringer og over hele landet. Noen næringer og noen regioner rammes imidlertid vesentlig mer enn andre.

Samtidig peker SSBs analytikere på hvordan oljeprisfallet sammen med reduserte norske renter og renteutsikter bidro til den kraftige kronesvekkelsen fram til januar i år. Dette bidro i sin tur til å senke kostnadene og bedre konkurranseevnen betydelig for bedrifter som konkurrerer ute eller med import.

Rentenedgang

Når det gjelder renta de neste årene, ser SSB for seg at Norges Bank setter den fra før rekordlave styringsrenta på 0,5 prosent ned med ytterligere 0,25 prosentpoeng allerede i høst. For folk med boliglån vil det bety et årsgjennomsnitt som kan falle fra 3,2 prosent i fjor til knappe 2,5 prosent i 2017 og 2018.

– Vi legger til grunn en liten økning i styringsrentene i 2019 slik at boliglånsrentene vil nærme seg 3 prosent i slutten av 2019.

På forsiden nå