Høy ledighet koster Norge milliarder

Økt arbeidsledighet over tid, koster samfunnet store summer. En økonomiprofessor har beregnet kostnaden til opptil 35 milliarder kroner per år.

En NTNU-professor anslår at det er rundt 50 000 flere arbeidsledige enn nødvendig i Norge.  Foto: NTB scanpix

Saken oppdateres.

Professor Torberg Falck ved NTNU sier det er mange måter å beregne hva den økte ledigheten koster, men sier den største kostnaden er verdiskapning som uteblir, skriver VG.

– Kostnaden for samfunnet som følge av høy arbeidsledighet er ressurser vi ikke får brukt. Vi taper den verdiskapningen folk med arbeidslyst ikke får bidratt med, forklarer han.

Han anslår at det er rundt 50 000 flere arbeidsledige enn det som er nødvendig for normal omstilling. I gjennomsnitt koster ett norsk årsverk 700 000 kroner i lønn, sosiale utgifter, arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader og lignende. Ganger man de to tallene, ender man med en samlet kostnad på 35 milliarder kroner.

– En del av kostnaden tar staten. Individene det gjelder tar også mye av kostnadene, ved at de har lavere inntekt enn de ellers ville hatt, sier Falck.

Ole Christian Lien i Nav sier en annen kostnad man kan se på, er utbetaling av dagpenger. Den samlede utbetalingen har økt med 38 prosent de siste to årene. Det er ventet at 16 milliarder kroner vil bli utbetalt i dagpenger til arbeidsledige i år, sier Lien.

På forsiden nå