Sintef-forsker: Om fem til ti år kan vi få ubemannede skip i Trondheimsfjorden

Tester robot-båter i Trondheimsfjorden.

Illustrasjon: Slik kan de førerløse båtene se ut i framtiden.   Foto: Kongsberg Seatex As

Saken oppdateres.

- Det føles veldig godt å komme til Trondheim, for her skal vi snakke om framtida, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Han kom til Trondheim med Hurtigruta fra Molde på dag seks på statsrådens kystturné.

- Det er snakk om hvilke skip vi har om ti år. Selv om de blir autonome, så vil det fortsatt være arbeidsplasser i bransjen, sier han.

LES OGSÅ: Vil teste førerløse skip i Trondheimsfjorden

Og «autonom» er stikkordet for morgendagens marinteknologi, skal vi tro Sintef og Kongsberg Seatex As, som tar imot ministeren på hurtigrutekaia. Kongsberg Seatex har startet forsøk i Trondheimsfjorden for å utvikle teknologi for såkalte autonome skip, altså skip uten fører.

Fjorden som laboratorium

De jobber for at Trondheimsfjorden skal bli pilotprosjekt der fjorden blir et laboratorium for forsøk med denne teknologien. Det er snakk om teknologi som kan gjøre alle slags båter autonome, enten det er Fløttmannsbåten i Ravnkloa, en ferge eller et skip som frakter gods.

Trondheimsfjorden som laboratorium vil ikke si at selvkjørende båter skal «slippes løpsk» ute i fjorden.

- Det kommer ikke til å påvirke vanlig trafikk. Når det pågår eksperimenter blir det sendt beskjed til de som bruker området. Sikkerheten kommer alltid først, sier Ueland.

Første testområdet i verden

Kongsberg Seatex gjorde et forsøk i Trondheimsfjorden for to uker siden, i samarbeid med NTNU, Maritime Robotics og Forsvarets forskningsinstitutt. De testet bruk av bredbåndsradio som kommunikasjonsverktøy mellom en vanlig båt, en førerløs båt og droner.

En båt kan til et visst nivå fint manøvrere seg selv uten fører også i dag, utfordringen kommer når man må forholde seg til andre sjøfarende. De vil altså utvikle løsninger og instrumenter som gjør at førerløse båter kan bli en del av infrastrukturen.

- Dette er det første testområdet av sitt slag som blir etablert i verden, så vidt jeg vet, sier Gard Ueland, administrerende direktør i Kongsberg Seatex As.

Seatex mener at Trondheim er egnet som pilotområde på grunn av kompetansen som finnes i byen. Dessuten egner fjorden seg, fordi det er relativt lite trafikk her. Samferdselsministeren er positiv til forskningen og pilotprosjektet, men utelukker ikke at Norge må satse på flere regioner enn Trøndelag.

- Vi kommer til å bidra helhjertet for å få i gang et slikt pilotprosjekt, og sørge for at lovverket ikke står i vegen for utviklingen, sier Solvik-Olsen.

- Jeg vil prøve å bidra til at Norge kan bli et senter for denne utviklingen. Pilotprosjektet er veldig spennende og i tråd med måten vi tenker på, fortsetter han.

Billig og mer miljøvennlig

Ørnulf Jan Rødseth, seniorforsker ved Marintek på Sintef, har forsket på autonome skip og mener at de kan drives mer miljøvennlig og med bedre sikkerhet enn dagens skip. Han presiserer at autonome skip ikke nødvendigvis betyr at det ikke er mannskap om bord, men han ser for seg også at små autonome båter kan kjøre i Trondheimsfjorden om kort tid.

- Om fem til ti år kan vi få ubemannede skip. Små skip som for eksempel kan frakte konteinere mellom Orkanger og Trondheim, sier han.

LES OGSÅ: NTNU og Sintef i førersetet på miljø og energiforskning

Autonome skip kan bygges helt annerledes. De kan bli mer miljøvennlige ved at de veier mindre fordi de slipper hotellseksjon, tar mer last og hindrer ulykker med miljøskader.

- Vi kan rett og slett bygge skipet helt annerledes og tenke helt nytt. Denne type teknologi tillater fullstendig nye løsninger, sier han.

Både Rødseth og Ueland tror at autonome skip kan bli billigere i drift og bygging og dermed kunne utkonkurrere andre transportmidler. Det faller i god jord hos samferdselsministeren.

- Det er jo veldig bra hvis denne teknologien også kan gjøre skipsfarten billigere. Da blir det naturlig at man kan flytte varetransport over fra lastebiler og over på skip, sier Solvik-Olsen.

Samferdselsministeren vil at Norge skal bli sentrum for ny maritim teknologi, og ser positivt på forskningen på autonome skip i Trondheim.   Foto: Christine Schefte

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kom med MS Nordkapp til Trondheim på søndag for å snakke om framtiden for norske skip. Her blir han møtt av Gard Ueland, administrerende direktør i Kongsberg Seatex As.  
        
            (Foto: Christine Schefte )

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kom med MS Nordkapp til Trondheim på søndag for å snakke om framtiden for norske skip. Her blir han møtt av Gard Ueland, administrerende direktør i Kongsberg Seatex As.   Foto: Christine Schefte

På forsiden nå