Trøndersk vannkraftekspertise til Himalaya

Trondheimsselskapet Powel skal hjelpe Bhutan med å få bedre kontroll på hvor mye strøm de kan produsere og eksportere.

Bhutan i Himalaya skal få hjelp fra Trondheim.  Foto: Bjørnar Fjelldal/Powel

Saken oppdateres.

- Vi er litt enige med det Dagachhu Hydro Power Corporation (DHCP)(vannkraftselskap i Bhutan, journ.anm.) om et seks måneder langt pilotprosjekt hvor de skal teste våre systemer, sier Bjørnar Fjelldal, systemkonsulent i Powel Smart Energy.

Trondheimsselskapet skal i løpet av de seks månedene lage nedbørsprognoser for et område i Bhutan, øst i Himalaya-fjellene, på 677 kvadratkilometer, og med fjelltopper på nesten 5000 meter.

LES OGSÅ: Powel nærmer seg en halv milliard i inntekter

LES OGSÅ: Vant pris for miljøteknologi

Bygger ikke demninger

- Vi har fått 20 år med historiske data som vi har matet inn i systemene våre, og gjennom prosjektperioden vil det bli tatt målinger på temperatur og nedbør hver dag som også blir matet inn. Ut fra disse dataene kalkulerer vi sannsynlig nedbør for neste dag, sier Fjelldal.

Kalkuleringen er viktig ettersom Bhutan ikke bygger demninger slik vi gjør i Norge. Det gjør det vanskeligere å planlegge produksjonen, noe som igjen gjør det vanskelig å vite hvor mye strøm de kan selge.

75 prosent av strømmen som produseres i landet eksporterer de til India, og strømeksporten står for en femtedel av landets brutto nasjonalprodukt.

- Dette er spennende for oss ettersom det vil være første gang vi bruker programvare for å forutsi hvor mye nedbør som kommer, sier Karma Phuntsho, administrerende direktør i DHCP.

LES OGSÅ: Vanskelig å møte de riktige folkene

Økonomisk gevinst

- Størsteparten av vannkraftproduksjonen her er basert på elvekraftverk, og som et resultat av dette opplever vi ofte perioder med usikkerhet knyttet til nedbørsmengde. Å ha nøyaktige prognoser er derfor viktig for oss, spesielt med tanke på vår begrensede lagringskapasitet, fortsetter han.

For Powel sin del er ikke dette en stor kontrakt rent økonomisk, men de ser gode muligheter til ekspansjon om prosjektet blir en suksess.

- Dessuten er det spennende å være med på et slikt prosjekt hvor norsk kompetanse og ekspertise kan bidra til stor økonomisk gevinst for et relativt fattig land som Buthan. I tillegg bidrar vi jo indirekte til økt forbruk av fornybar energi i India, et land som i dag bruker mye forurensende kullkraft, sier Fjelldal.

På forsiden nå