I dag er det 50 år siden denne startet det norske oljeeventyret

Oljehistorikere er ikke enige om ett felles startpunkt for det norske oljeeventyret. Men en viktig milepæl var den første leteboringen for nøyaktig 50 år siden.

Den amerikanske boreriggen «Ocean Traveler» gjorde første prøveboringen etter olje på norsk sokkel 19.juli 1966.  Foto: NTB/Scanpix

Saken oppdateres.

Det var Esso som på morgenen 19. juli 1966 ble det første selskapet som boret etter olje på norsk sokkel. På 94 meters dyp satte den amerikanske boreriggen «Ocean Traveler» borekronen ned i den første letebrønnen på norsk sokkel.

- Esso var dermed først ute blant de ni oljeselskapene som hadde fått tildelinger i den første konsesjonsrunden året før. Her ble det delt ut 22 lisenser. Interessen var størst for områdene som lå lengst sør i Nordsjøen, sier seniorforsker Kristin Øye Gjerde ved Norsk Oljemuseum til NTB.

- Var liten sannsynlighet for å finne olje

Det til tross for at Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) i et brev fra 1958 sa at det ikke fantes forekomster av olje og gass på norsk sokkel.

- Det finnes ingen gode unnskyldninger, men årsaken er at det ikke var noen her som hadde kunnskap om, eller hadde jobbet med, norsk sokkel. Det var et brev på et par sider hvor det sto at det var veldig høy sannsynlighet for at det ikke fantes olje og gass, sier administrerende direktør i NGU, Morten Smelror til Adresseavisen.

- De kjente til geologien på fastlandet, og der manglet det med få unntak bergarter som kunne inneholde olje og gass. Men det som er litt interessant er at Theodor Kjerulf, som startet opp NGU, i foredrag hundre år tidligere snakket om løse blokker som inneholdt kull, noe som er en forutsetning for å finne olje og gass. Hadde en plukket noen av de hintene og tatt de med kunne en nok gitt et noe mer nyansert svar enn det vi gjorde i da, men det var tidspress og lite kunnskap, forteller han.

Boret tørt

Pionerriggen brukte 52 dager fra Avondale Shipyards i New Orleans til Stavanger i det som ble karakterisert som den største og mest komplekse slepeoperasjonen over Atlanterhavet fram til da.

Den første leteboringen 160 kilometer sør for Stavanger ble avsluttet i oktober 1966 uten resultat. Men i neste forsøk ble det funnet spor av hydrokarboner – det aller først tegnet på at det kunne finnes olje og gass på norsk sokkel.

Gigantfunn

Det store svaret kom enda lenger sør og tre år senere. Høsten 1969 traff Phillips blink med sine to siste konsesjonspliktige boringer på norsk sokkel og fant Ekofisk-feltet. Norske myndigheter ble ikke orientert før lille julaften, og det skulle gå nok et halvår før det gigantiske Ekofisk-funnet ble bekreftet i en pressemelding 2. juni 1970.

Forandret Norge

Interesseorganisasjonen Norsk olje og gass anser 19. juli som den offisielle 50-årsdagen for olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel. Administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen karakteriserer det som starten på det moderne Norge.

- Dette har vært 50 år som fullstendig har forandret Norge. Oljen har gitt oss det økonomiske grunnlaget for å være et av verdens rikeste land, sier Schjøtt-Pedersen til NTB.

Han viser til at det tok kort tid å komme i gang. Åtte år før «Ocean Traveler» satte borekronen på havbunnen slo NGU fast at det ikke var olje eller gass under havbunnen. Men seismikkundersøkelser tidlig på 60-tallet antydet noe annet. Svarene kom med borevirksomheten.

- Vi har hatt dyktige oljeselskap som har turt å satse, framsynte politikere og en leverandørindustri som har utviklet seg til Norges nest største eksportnæring. Vi har klart å få opp oljen og omdanne den til ufattelige verdier og ufattelig velstand, sier han.

Ifølge Schjøtt-Pedersen har også Norge forandret oljenæringen. På den norske sokkelen ble det stilt helt andre krav til helse, miljø og sikkerhet enn det som var rådende standard.

- Oljenæringen har også ført til en leverandørindustri som gang på gang har gjort det umulige mulig. I tillegg har vi i mye større grad enn andre oljeland klart å forvalte verdiene på en måte som har kommet samfunnet til gode, sier han til NTB.

På forsiden nå