Lus og sykdom trekker ned resultatet

Lakseprisen ga rekordinntekter for Nils Williksen AS, men ustabil produksjon ga svakere resultat.

Rørvik-selskapet Nils Williksen AS hadde inntekter på halvannen milliard kroner i fjor. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. 

Saken oppdateres.

- Vi greier ikke å være like effektive når stabiliteten er for dårlig, sier administrerende direktør og medeier Nils Martin Williksen.

Rørvik-selskapet slakter og selger fisk for de tre eierselskapene Midt Norsk Havbruk, Salmonor og Bjørøya Fiskeoppdrett, og hadde i fjor inntekter på over 1,5 milliarder kroner. Det er en økning på over 200 millioner kroner fra året før, viser årsregnskapet.

Permitteringer

Samtidig steg kostnadene med omtrent like mye, og både driftsresultat og resultat før skatt ble svakere enn året før. Overskuddet før skatt endte på ti millioner kroner, ned fra 12,1 millioner i 2014.

- Vi burde nok hatt et resultat som var tre-fire millioner kroner sterkere, men det var ikke et overraskende resultat, sier Williksen.

Selskapets skriver i årsrapporten at leverandørene hadde store utfordringer både med lakselus og fiskesykdommen PD, noe som igjen førte til ustabil tilgang på fisk til slakteriet.

I første halvår var de fleste i slakteriet permittert i halvannen måned, mens de på høsten måtte forsere utslakting av fisk. Det førte igjen til permitteringer fra januar til mai i år på grunn av lite fisk.

- Bedre kontroll

Williksen sier at de i tillegg til permitteringer har variert mellom ett og to skift, som igjen har drevet opp kostnadene.

Han sier at de i år har hatt en mye bedre stabilitet etter permitteringsperioden, og at oppdretterne i området har fått større kontroll på lakselusa.

- De har fått systemer for å spyle fisken, noe som fungerer godt. De bader den også i ferskvann, som også har god virkning, sier Williksen.

På forsiden nå