Telenor sponser forskning på kunstig intelligens

Forskningsmiljøet i Trondheim tar opp kampen med Google og Facebook. I samarbeid med Telenor øker NTNU og Sintef forskningsinnsatsen på kunstig intelligens.

Gir penger: Telenor bruker 50 millioner kroner på et nytt forskningslaboratorium for kunstig intelligens ved NTNU. Her er konsernsjef Sigve Brekke på besøk hos Entreprenørskolen ved NTNU. 

Saken oppdateres.

Telenor bruker 50 millioner kroner til forskning på kunstig intelligens og store datamengder. Pengene skal brukes til forskningslaboratorium i Trondheim og et nettverk for «tingenes internett».

Det nye forskningslaboratoriet er et samarbeid mellom NTNU, Sintef og Telenor. Målet er å jobbe med kunstig intelligens og store datamengder for å drive forskning, nyskaping, produktutvikling og få til etablering av nye bedrifter. Gjennom denne laben håper de å forutse hva som kommer til å skje og hva folk kommer til å gjøre.

- Vi ser at nye digitale tilbud som taxitjenesten Über, overnattingstjenesten Airbnb og ulike matapper kan utkonkurrere forretningsmodellene til eksisterende bedrifter, sier Telenor-sjef Sigve Brekke.

LES OGSÅ: Telenor gir en halv million til nyskapning ved NTNU

Digitale muligheter for nyskapning

- Derfor er det viktig at Norge ikke blir hengende etter. Vi må se de digitale mulighetene, fortsetter telenorsjefen og mener nøkkelen ligger i maskinlæring eller kunstig intelligens for å forutse hvordan folk kommer til å oppføre seg. Nå bygger Telenor opp et nytt senter ved NTNU i Trondheim som både skal være et forskningslaboratorium, men også et åpent senter for folk fra industrien og gründerbedrifter.

NTNU får med dette styrket utdanningen og forskningen på behandling av store datamengder og kunstig intelligens.

Den best tenkelige maskinvaren

- Med dette får vi en tydeligere profil og blir mer attraktive både for studenter og forskere, sier leder for NTNUs satsing på IKT, professor Torbjørn Karl Svendsen. Han slår fast at NTNU med dette får den best tenkelige laben på dette fagfeltet med det ypperste av datamaskiner og maskinvare.

- Slik kan vi utføre tunge regneoppgaver som er nødvendig når vi skal samle store datamengder og finne mening i det.

Både han og NTNUs prorektor for nyskapning, Johan Hustad, slår fast at dette innebærer en betydelig styrking både av forskning- og utdanningsaktiviteten.

Samarbeid NTNU, Sintef og Telenor

- Vi må utvikle vår egen kompetanse for å sikre at vi ikke blir sittende igjen med noen få amerikanske aktører som styrer internett, sier Johan Hustad. Støtten fra Telenor innebærer penger til å bygge opp laboratoriet med den aller beste maskinparken. I tillegg finansierer Telenor et gaveprofessorat og til sammen fem andre forskerstillinger.

NTNU og Sintef stiller med forskere, professorat og studenter, og NTNU stiller også med lokaler og tar kostnaden med vedlikehold og drift. Telenor bekoster ombygging, maskinvare og programvare, samt deler av lønnskostnader for teknisk driftspersonale. Ambisjonen er å bidra til økt norsk konkurransekraft og nye arbeidsplasser i norske oppstartsbedrifter, skriver Telenor i en pressemelding.

Trondheim best

- Trondheim har det miljøet i Norge som er lengst framme på dette, sier Sigve Brekke. Forskningsdirektøren i Telenor, Bjørn Taale Sandberg, legger til at NTNU er det viktigste utdanningsmiljøet innen IKT i Norge.

- Det er naturlig å legge en satsing på kunstig intelligens til NTNU og Trondheim, sier forskningsdirektøren.

LES OGSÅ: NTNU kan få tre senter for fremragende utdanning

Starter med en gang

Sigve Brekke i Telenor regner med at arbeidet med å få på plass det fysiske laboratoriet kan starte allerede mandag. Han snakker om et fysisk laboratorium ved NTNU med arbeidsplasser for studenter og forskere, demo-fasiliteter og topp moderne datamaskiner for forskning innen fagområdet. Telenor gir også tilgang på data, spesielt fra nye «tingenes internett»-nett som skal etableres i Oslo, Trondheim og Tromsø.

LES OGSÅ: NTNU-student kåret til årets digitale innovatør

Åpent for alle

Aktivitetene i laben vil ikke være avgrenset til Telenor-relatert forskning, eller til bruk av data fra Telenor. Laben skal være åpen for all forskning og utdanning ved NTNU som er relevant for kunstig intelligens og maskinlæring. Utvalgte eksterne partnere skal også kunne inviteres inn. Brekke håper det nye forskningslaboratoriet i Trondheim kan føre til at de finner posisjoner i det digitale der Norge kan være verdensledende.

- Det er viktig for oss at den skal være åpen for alle. Vi ønsker å bygge møteplasser og kompetanse, sier Brekke.

Forskningsdirektør Sandberg i Telenor understreker at Sintef er med for å bidra aktivt til prosjekter ved labben og sikre kontakt med norsk industri.

- Laben skal ikke bare drive med forskning, men også være en motor for å få til nyskaping, produktutvikling og bedriftsetablering, sier han.

Tingenes internett

Bjørn Taale Sandbeg sier satsingen har to føtter:

Forskningslaben Trondheim for kunstig intelligens og et eget nettverk for eksperimentering med neste generasjons «tingenes internett» (Internet of Things/IoT) i flere store norske byer. Tanken med sistnevnte er at norske gründere skal få gratis tilgang til å teste og utvikle sine IoT-tjenester i et nettverk som Telenor drifter sammen med sine partnere. Den første piloten vil finne sted i Oslo i samarbeid med StartupLab.

Kunstig intelligens blir drivkraften

Laboratoriet skal forske på hvordan maskiner kan utvikle nye tjenester ved å finne strukturer og skjult kunnskap i store datasett, deriblant basert på data hentet fra tingenes internett-nettverk. Telenor mener norske bedrifter kan ta en internasjonal rolle innen kunstig intelligens og AI-labben vil derfor jobbe i tett samarbeid med industrien, forskningsinstitusjoner, akademia og gründere.

- I løpet av de neste 20 årene vil kunstig intelligens bli drivkraften i alle prosesser, forme alle tjenester og være integrert i de fleste produkter, på tvers av bransjer og bruksområder, sier Sandberg.

Konkurranse med Facebook og Google

- For hver dag som går, med hvert søk i Google, kjøp i Amazon eller reaksjon på Facebook, blir den kunstige intelligensen til en håndfull dominerende aktører stadig bedre og det blir mindre interessant for oss som forbrukere å prøve alternativer. Det er en reell risiko for at det 21. århundres fundamentale teknologi vil bli dominert av et lite knippe store selskaper – hvis vi ikke tar grep, sier forskningsdirektøren i Telenor-konsernet. Det nye forskningslaboratoriet er et slikt grep.

- Gir nye muligheter

Konsernsjefen i Sintef, Alexandra Bech Gjørv sier det slik:

- Digitalisering, stordata, tingenes internett og kunstig intelligens er strategiske satsingsområder hvor Sintef allerede har betydelig kunnskap. Norske fagmiljøer spiller en sentral rolle i innføringen av ny digital kompetanse som bidrar til økt konkurransekraft for norsk industri. Opprettelsen av dette laboratoriet gir Norge nye muligheter til å få ut verdien av stordata, sier Alexandra Bech Gjørv.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Unnskyld, snakker De bot?

På forsiden nå