Bjørneviks rederi tapte 315 mill. på tre måneder

Krisen i oljeservicebransjen gjør at Ole T. Bjørneviks rederi Boa Offshore skriver ned verdien på båtene sine med 225 millioner kroner.

Administrerende direktør Helge Kvalvik (t.h.) sier at den finansielle situasjonen til Boa Offshore er god, tross tapet. Rederiet eies av Ole T. Bjørnevik og hans familie.  Foto: Kristian Helgesen, FOTO: KRISTIAN HELGESEN

Saken oppdateres.

Nedskrivningen bidrar til at rederiet fikk et underskudd før skatt på 315 millioner kroner i andre kvartal, viser regnskapet som ble offentliggjort mandag ettermiddag.

Administrerende direktør Helge Kvalvik i Boa Offshore sier det er den usikre situasjon i offshoremarkedet som gjør at de nedskriver verdien på flåten med 225 millioner kroner.

- Vi anser markedet som tøft, og det vil det bli en stund til fremover, sier han.

I fjor fikk Boa Offshore et underskudd på 463 millioner etter store nedskrivninger.

Utestående

Kvalvik sier at de i tillegg tar et tap på 50 millioner kroner på utestående fordringer hos kunder som ikke gjør opp for seg. Han påpeker at driftsresultatet før nedskrivninger og avskrivninger er 15 millioner i pluss, og sier at driften har bedret seg sammenlignet med første kvartal.

Boa Offshore har en flåte på drøyt 40 offshoreskip, lektere og taubåter. Konsernets inntekter endte på 226 millioner kroner i andre kvartal, som var en nedgang fra 429 millioner i samme periode i fjor.

Rederiet skriver i kvartalsrapporten at skriver i kvartalsrapporten at utsiktene for offshoreskipene fortsatt er usikkert og vanskelig som følge av det kraftige oljeprisfallet siden 2014, og at en rekke prosjekter har blitt utsatt eller vraket.

De to skipene som opererer i spotmarkedet på norsk sokkel, «Boa Bison» og «Boa Jarl», er begge aktive etter tidligere å ha ligget i opplag, men rederiet skriver at de både vil vurdere å legge offshoreskip og taubåter i opplag.

Redusert gjeld

Rederiet skriver samtidig at lektervirksomheten har en rekordhøy ordrereserve, hvor en stor del er fra kunder utenfor olje eller gass. Taubåtvirksomheten opplever et roligere markedet etter en økning i aktiviteten i fjor.

Ifølge kvartalsrapporten har konsernet 514 millioner kroner i tilgjengelige midler, og rentebærende gjeld er redusert fra 3,9 milliarder til 3,4 milliarder kroner siden tilsvarende periode i fjor.

Rederiet har det siste året fått tilbakebetalt rundt 700 millioner kroner fra et kinesisk verft etter kansellering av to byggekontrakter, og Kvalvik sier at all likviditet kommer godt med i dagens marked.

- Den finansielle situasjonen vår er relativt god, sier Kvalvik.

På forsiden nå