Disse avgiftene ønsker rådmannen å øke

Foreslår en økning i eiendomsskatt og avgifter fra husholdningene.

Rådmann Morten Wolden frem sitt buddsjettforslag til bystyret i Trondheim. Yngve Brox (H) og Hilde Opoku (MDG) på vei inn i salen onsdag morgen.  Foto: Richard Sagen

Onsdag presenterer rådmannen i Trondheim sitt forslag til kommunebudsjett for 2017.