Rekordhøy ledighet overrasker analytikere

Arbeidsledigheten har nådd 5 prosent. Høyere har den ikke vært siden Statistisk sentralbyrå la om arbeidskraftundersøkelsen i 2006.

I juli var det 139 000 arbeidsløse, justert for sesongvariasjoner. Arbeidsledigheten har ikke vært så høy på ti år.  Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Saken oppdateres.

Oslo: Faktisk må vi helt tilbake til midten av 90-tallet for å finne et tilsvarende nivå, men SSBs ledighetstall før og etter 2006 er ikke direkte sammenlignbare, får NTB opplyst.

Oppgangen i de såkalte AKU-tallene for juli var «overraskende stor», mener makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.

– Dagens tall underbygger vårt syn om at arbeidsmarkedet fortsetter å svekke seg, framholder hun.

De ferske tallene fra SSB viser at 139.000 sto uten jobb i juli, justert for sesongvariasjoner. Ledigheten utgjorde 5 prosent av arbeidsstyrken, opp 0,4 prosentpoeng.

– Ikke over

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) mener tallene viser at det er for tidlig å friskmelde arbeidsmarkedet.

– Den høye arbeidsledigheten skyldes nedgangskonjunkturen som har vart siden 2014 og de store oljeomstillingene vi står midt oppe i, sier Hauglie, som likevel finner lyspunkter.

– SSB-statistikken viser også at den svake sysselsettingsutviklingen vi har bak oss, snudde til oppgang de to siste månedene. Det lover bra for utviklingen framover.

LO-leder Gerd Kristiansen er ikke overbevist.

– Vi har lenge sagt at ledigheten kan fortsette å stige utover høsten. Nå må man legge av seg kortsiktige tiltak og komme med en kraftfull satsing på arbeid i høstens statsbudsjett, sier hun til e24.

– Virker ikke

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til næringslivsnettstedet e24 at regjeringens politikk ikke virker. Han advarer mot å avlyse krisen.

– De siste ukene har det vært flere som har sagt at krisen er over. Det er den ikke, og det er en farlig slutning akkurat nå, sier Støre, som finner det urovekkende at det «nesten ikke skapes nye jobber i Norge».

Høyres finanspolitiske talsperson Svein Flåtten er uenig med Støre og sier SSB-tallene viser at det fortsatt er behov for vekstfremmende tiltak som skaper arbeid og aktivitet.

– Norsk økonomi skal få flere bein å stå på og det må skapes flere jobber. Derfor investerer vi i kunnskap, forskning, innovasjon, samferdsel og skattelettelser. Dette gjør vi for at bedriftene skal få bedre vilkår, slik at de kan skape flere jobber, sier han.

Økte

Tallene fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser at ledigheten gikk opp med 11.000 personer fra april (gjennomsnitt av mars– mai) til juli (gjennomsnitt av juni– august) i aldersgruppa 15-74 år, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Endringen er innenfor feilmarginen. Ser man bare på aldersgruppa 25-74 år er økningen på 12.000 personer – høyere enn feilmarginen.

– Vi har lenge vært urolige for at ledighetstallene vil øke. Det vi nå ser, er trolig delvis en effekt av at mange sluttpakker nå opphører, og at vi begynner å få de faktiske ledighetstallene, sier Arnfinn Korsmo, leder i YS-forbundet Negotia.

AKU-ledigheten ligger nå an til å ende litt høyere enn Norges Bank junianslag for 2016 på 4,6 prosent, men Fjære i DNB Markets tror ikke tallene kommer tidsnok til å påvirke beslutningen på torsdagens rentemøte, der det er ventet at sentralbanken holder renten uendret på tross av sterke signaler i juni om et rentekutt i løpet av høsten.

På forsiden nå