Holder renten uendret

Hovedstyret i Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent.

Sentralbanksjef Øystein Olsen legger torsdag frem pengepolitisk rapport.  Foto: NTB Scanpix

Saken oppdateres.

Det offentliggjorde sentralbanken i en pressemelding torsdag formiddag.

Ifølge Norges Bank har prisveksten i Norge har vært uventet høy de siste månedene, og de ser samtidig tegn til at veksten i norsk økonomi tar seg opp litt raskere enn de anslo i juni.

Tror ikke på endring

– Slik vi nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i pressemeldingen.

Ifølge banken har boligprisveksten vært høyere enn ventet, og de mener at lave renter kan bidra til at prisveksten holder seg oppe, noe som igjen kan øke sårbarheten i det finansielle systemet.

På den andre siden er veksten i norsk økonomi fortsatt moderat, ifølge begrunnelsen for rentebeslutningen.

Nye analyser

Norges Bank legger i dag årets tredje pengepolitiske rapport, og ifølge banken tilsier analysene i rapporten at styringsrenten vil holde seg nær 0,5 prosent de neste par årene.

De sier samtidig at det er litt større sannsynlighet for at renten settes ned enn opp det neste året.

- Ny formulering

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank sier at hovedstyrets virker veldig fornuftig, og merker seg vurderingen om at renten trolig vil ligge rundt 0,5 prosent de nærmeste par årene.

- Formuleringen der er ny, sier Jullum til Adresseavisen.

- Tidligere har de sagt at renten skal videre ned, men nå sier de at renten mest sannsynlig skal ligge i ro. Det er et tegn på at veksten i norsk økonomi tar seg opp, samtidig som veksten i boligprisene ikke har gjort det ønskelig med nye kutt, sier han.

I august steg boligprisene med 2,8 prosent på landsbasis, mens prisene har steget med i snitt 9,1 prosent det siste året.

- Hvor viktig er boligprisene for denne beslutningen?

- Når det ikke lenger er nødvendig å kutte renten for å øke veksten i økonomien, så blir boligprisene viktige.  Nå har det i en periode vært en avveining mellom to hensyn, der veksten i økonomien har pekt mot lavere rente, mens veksten i boligprisene har pekt mot høyere rente. Nå trekker disse hensynene i samme retning, sier Jullum.

Sprikende ledighetstall

Navs tall for arbeidsledigheten i august viste uendret ledighet det siste året, samtidig som Statistisk sentralbyrås ledighetstall (AKU-tallene) viser at ledigheten fortsetter å stige.

Jullum sier at de sprikende tallene er en utfordring både for sentralbanken som skal sette renten og for regjeringen som skal utforme politikk.

- Vår vurdering er at hvis man ser på en del andre indikatorer, så er sannheten et sted midt i mellom. Det ser ut som om Norges Bank tenker det samme, sier han.

På forsiden nå