Nedgang i ledigheten i september

For fjerde måned på rad er det en nedgang i arbeidsledigheten her i landet. I Sør-Trøndelag er ledigheten nå 2,3 prosent.

Fylkesdirektør Bente Wold Wigum i Nav Sør-Trøndelag.  Foto: Kjell A. Olsen

Saken oppdateres.

I løpet av september ble det 400 færre registrerte helt ledige, ifølge sesongjusterte tall fra Nav.

– Den positive utviklingen skyldes at færre blir arbeidsledige. Det har ikke vært færre nye arbeidssøkere som melder seg til Nav siden desember 2014, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Ved utgangen av september var det registrert 78 500 helt arbeidsledige hos Nav, en nedgang på 1100 sammenlignet med september i fjor. Arbeidsledigheten er på 2,8 prosent, ned fra 2,9 prosent i september i fjor. Bruttoledigheten er på 3,4 prosent.

Les også: Rekordhøy ledighet overrasker analytikere

2,3 prosent i Sør-Trøndelag

I Sør-Trøndelag er andelen ledige 2,3 prosent. Legger vi til andelen arbeidssøkere i arbeidsrettede tiltak har vi en bruttoledighet på 2,9 prosent.

– Arbeidsrettede tiltak er et viktig virkemiddel for å få flere ut i jobb i det ordinære arbeidsliv. Og her i Sør-Trøndelag har bruken av lønnstilskudd i ordinært arbeidsliv økt med 30 prosent i årets første ni måneder, sammenliknet med samme periode i fjor, sier fylkesdirektør Bente Wold Wigum i Nav Sør-Trøndelag i en pressemelding.

Les også: 30 millioner budsjettkroner til unge ledige

Flere nye stillinger

I Sør-Trøndelag er det størst nedgang i ledigheten i bygg og anlegg.

Sammenliknet med september i fjor har ledigheten gått ned med 40 prosent innenfor denne næringen, ifølge Nav. «Det er nå 311 ledige innen denne yrkesgruppen. Antall ledige innenfor ingeniør- og ikt-fag holder seg stabilt på rundt 400 personer» står det i pressemeldingen.

Det er innenfor bygg og anlegg og industri tilgangen på nye stilllinger øker mest, med henholdsvis 119 og 73 prosent. Også antall stillinger innenfor ingeniør- og ikt-fag er økende. Reiseliv og transport samt meglere og konsulenter er de eneste yrkesgruppene hvor det er en liten nedgang, ifølge Nav.

I Trondheim er det 2458 helt ledige, som utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang fra fjoråret på 281 personer. Lavest ledighet i fylket har Roan, deretter følger Snillfjord, Osen og Rennebu.

Les også: Lommepenger lærer barna at penger ikke vokser på trær

Størst ledighet i Rogaland

På landsbasis faller ledigheten mest i Telemark og Østfold, justert for normale sesongvariasjoner. Sogn og Fjordane hadde størst økning i ledigheten, men oppgangen kommer etter flere måneder med fallende ledighet, melder Nav.

Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland og Aust-Agder med henholdsvis 4,3 og 3,5 prosent. Sogn og Fjordane og Oppland har den laveste arbeidsledigheten med 1,5 prosent og 1,7 prosent.

– Regjeringens politikk virker kraftfullt for å holde folk i arbeid og aktivitet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Hun sier det er et godt tegn at både SSB og Norges Bank tror sysselsettingen vil øke framover.

– Men langs kysten er det fortsatt tøffe tider og regjeringen retter mange av tiltakene nettopp hit for å holde hjulene i gang.

Les også: Syv myter om sykmelding

På forsiden nå