Skal presse pris på kampflykjøpet

I forslaget til statsbudsjettet ligger 8,6 milliarder kroner til kampfly og kampflybasene.

Saken oppdateres.

Størsteparten av dette skal gå til å betalinger for fly som allerede er i produksjon.

LES OGSÅ: Venstre i klinsj med regjeringen om Forsvaret

Imidlertid ber regjeringen nå om en fullmakt til å bestille flere fly i 2021 og 2022.

Vil presse prisen

For å kutte de totale kjøpekostnadene er planen å bestille ytterligere tolv fly samlet, for leveranse i 2021 og 2022. Dette innebærer en fullmakt til å kjøpe totalt 40 F-35-fly med utstyret som trengs.

LES OGSÅ: Forsvarssjefen imponert over utbyggingen på Ørland

En slik fullmakt vil gjøre det mulig for Norge å delta i en såkalt «blockbuy»-avtale, der partnerlandene gjennom flerårige bestillinger presser prisen per fly ytterligere ned.

Kan spare 385 millioner

- Det er snakk om en konkret besparelse på flere hundre millioner kroner for Norge. Konkret snakker vi her om ca. 385 millioner kroner, opplyser Endre Lunde i kampflyprosjektet.

LES OGSÅ: Dollarsmell kan føre til ny behandling av kampflykjøpet

Han opplyser at det er snakk om et samarbeid mellom alle partnerland i F-35-prosjektet som skal kjøpe inn fly i årene 2021 og 2022.

- Dette er et eksempel på hvordan vi hele tiden jobber for å holde kostnadene nede. Ser vi bort fra valutakurs så har vi gjennom slike løsninger redusert kostnadene med ni milliarder kroner, sier Lunde.

Har ikke bestilt alle

Fullmakten det er snakk om for å bestille fly, berører ikke anskaffelsen av de seks siste kampflyene, som vil bli gjenstand for en særskilt beslutning.

LES OGSÅ: Analyse støtter norsk kampflyflåte på 52 fly

Stortinget har så langt gitt fullmakt til å bestille 28 fly, inkludert fire fly til treningsformål. I 2012 vedtok Stortinget vedtok at Forsvaret skal kjøpe inn inntil 52 kampfly av typen F-35 Lightning II. Dette skal gjennomføres i perioden 2015 til 2024.

Planlegger laboratorium

- Ut over dette vil de største utbetalingene gå til byggingen av et norsk-italiensk programmeringslaboratorium, til utdanningen av norske flygere, nasjonal våpenutvikling og baseutbyggingen på Ørland, heter det i en pressemelding om statsbudsjettet.

Forsvarsbudsjettet for 2017
 • Regjeringen foreslår å bevilge 3 218 millioner kroner til eiendom, bygg og anlegg. Mye av dette brukes på Ørland flystasjon, resten i hovedsak i Nord-Norge. To nye prosjekter på Ørland foreslås igangsatt, etablering av nye forlegninger for befal og vervede samt et prosjekt for sikring av basen.
 • Hæren får økt bevilgningene med 216 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår et materiellinvesteringsbudsjett for 2017 på om lag 12,1 milliarder kroner. Hoveddelen går til å fullføre pågående prosjekter. Blant annet:
 • Nye F-35 kampfly med nødvendig tilleggsutstyr og tjenester. Regjeringen ber spesifikt om fullmakt til å bestille totalt tolv fly for levering i 2021 og 2022. De skal bestilles samlet.
 • Oppgradering av Hærens CV-90 stormpanservogner. Arbeidet pågår nå blant annet hos Ritek på Rinnleiret.
 • Oppgradering og oppdatering av sjøforsvarets fregatter, korvetter og ubåter.
 • Nytt logistikk- og støttefartøy
 • Innfasing av NH90-helikoptrene fortsetter.
 • Landsdekkende fiberinfrastruktur bygges ut
 • Oppgradering av Hærens radioer.
 • Regjeringen foreslår også å bevilge 76,1 millioner kroner til miljøtiltaki 2017. I dette ligger blant annet videreføring av miljøsanering og eksplosivrydding for tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt fase 2 (2013–2020).
 • I sitt forslag til Statsbudsjett legger regjeringen opp til en nedbygging av HVs organisasjon til 35 000 mann. Sjøheimevernet skal også legges ned.
På forsiden nå