Hydro Sunndal leverer fortsatt sterke tall

Drevet av stabil drift og litt høyere aluminiumpriser, leverte Hydro Sunndal et overskudd på 253 millioner kroner før renter og skatt i tredje kvartal.

Lokomotiv: Prisen på aluminium ved den internasjonale råvarebørsen LME i London økte litt gjennom tredje kvartal, noe som sammen med nokså stabil kronekurs ga økt inntjening til verket. 

Saken oppdateres.

- Vi har god utnyttelse av produksjonskapasiteten og lav vrakprosent i alle deler av fabrikken. Inntjeningen gjenspeiler derfor stabil og god drift, sier fabrikksjef ved Hydro Sunndal, Eivind Mikalsen, når han oppsummerer månedene juli til og med september.

Klimakrav kan gi opptur for Hydro, skriver E24. Hydro tror på vekst innen bildeler av aluminium på grunn av klimakrav, og tester nå en ny fabrikklinje i Tyskland som mangedobler kapasiteten. Selskapet har stor tro på at bilindustrien fortsetter med å skifte ut stål med lettmetallet aluminium for å spare vekt og kutte utslippene.

Hydro tror på en årlig vekst i forbruket av aluminium i biler på formidable 13 prosent frem mot 2020.

LES OGSÅ: Biljukset kan styrke Hydro

Høyere metallpriser, men svakere marked

Prisen på aluminium ved den internasjonale råvarebørsen LME i London økte litt gjennom tredje kvartal, noe som sammen med nokså stabil kronekurs ga økt inntjening til verket.

- Samtidig økte imidlertid flere av råvarekostnadene, og på grunn av ferieavvikling og et roligere marked i Europa gikk lønnsomheten til støperiet noe ned, forklarer Mikalsen. Resultatet i tredje kvartal er to millioner kroner høyere enn i andre kvartal. Hittil i år har Hydro Sunndal levert et overskudd på 722 millioner kroner.

LES OGSÅ: Overskudd på 251 mill,

LES OGSÅ: Her fikk de ansatte 10000 i bonus

- Inntjeningen er forholdsvis god, men overskuddet hittil i år er omtrent 45 prosent lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Aluminiumsmarkedet er fortsatt utfordrende, med relativt lave priser i dollar. Det betyr at vi må fortsette på det målrettede arbeidet med å effektivisere driften og gjøre oss mer konkurransedyktige, sier Mikalsen i en pressemelding.

Aluminium prises i dollar på råvarebørsen London Metal Exchange (LME). Gjennom tredje kvartal var gjennomsnittlig LME-pris på 1609 dollar per tonn, et nivå som i historisk sammenheng er lavt.

Nytt forbedringsprogram

Tidligere i år lanserte Hydro Sunndal et forbedringsprogram som kalles P2019, et program som frem til 2019 skal oppnå produktivitetsforbedring gjennom økt produksjon, effektiviseringstiltak, automatisering og mer effektivt vedlikehold.

- Vi er godt i gang med P2019, og har allerede satt i gang en rekke forbedringsinitiativ på verket, sier fabrikksjefen og legger til at programmet er nødvendig til tross for at verket leverer forholdsvis gode kvartalsresultat.

- Hydro Sunndal konkurrerer hver dag i et tøft internasjonalt marked. Som operatør i et høykostland er vi helt nødt til å ligge et hestehode foran konkurrentene våre på produktivitet, og det er det dette programmet handler om, sier han.

Til tross for fortsatt sterke finansielle resultater, er det helse-, miljø- og sikkerhetsresultatene fabrikksjefen gleder seg mest over.

- Når vi har stabil og god drift gjenspeiles dette også i resultatene våre innen helse, miljø og sikkerhet. Ingen ansatte eller innleide arbeidere har skadet seg på jobb hos oss det siste halve året, og produksjonen ligger godt innenfor utslippstillatelsene i konsesjonen vår. Det synes jeg er veldig gledelig, sier Mikalsen.

På forsiden nå