Store lånetap og milliardfall for DNB

Nedskrivninger på utlån til store kunder innen olje og shipping er hovedårsaken til at DNBs resultat falt med langt over 2 milliarder kroner i tredje kvartal.

DNB er en av de mest solide bankene i verden, men fikk et lavere driftsresultat i tredje kvartal enn på samme tid i fjor.  Foto: STIAN L. Solum.

Saken oppdateres.

– Som i første halvår er økte nedskrivninger på utlån blant større bedriftskunder den viktigste årsaken til resultatnedgangen. Samtidig har banken allerede nådd sitt viktigste kapitalmål for 2017, fastslår Norges største finanskonsern i en børsmelding.

Resultat per aksje falt kraftig, fra 3,83 til 2,43 kroner. Kostnadsgraden ble dessuten høyere i tredje kvartal – opp fra 39,6 prosent i fjor til 40,6 prosent i år.

Driftsinntektene falt med 1 milliard til 12,4 milliarder kroner. Driftsresultatet før nedskrivninger og skatt endte på snaut 7,4 milliarder kroner, en nedgang på nesten 800 millioner. Driftsresultat før skatt falt med betydelige 3,3 milliarder til 5,2 milliarder kroner.

LES OGSÅ: Større overskudd for trondheimsbanker

Støtpute

Til tross for fallende inntekter, skryter selskapet av at den europeiske tilsynsmyndigheten fastslår at DNB er en av verdens mest solide banker.

Bankens kjernekapital har steget fra 13,1 til 15,7 prosent, og selskapet understreker at de har bygget opp betydelig kapital som kan fungere som en støtpute dersom økonomiske nedgangstider skulle inntreffe.

– Vi fortsetter å bygge kapital, krone for krone, slik vi har gjort i flere år. Det gleder meg at vi innfrir de kravene som myndighetene stiller til oss. Vi ligger ett år foran skjema på dette området. Når kapitalnivået er nådd, er det viktig at vi også innfrir overfor eierne gjennom å normalisere utbyttet så raskt som mulig, sier konsernsjef Rune Bjerke.

DNBs langsiktige mål er å betale ut minimum 50 prosent av resultatet i utbytte til sine aksjonærer.

LES OGSÅ: DNB tar betalt for alle minibankuttak

Fallende renteinntekter

Reduserte lånevolumer blant større bedriftskunder og lavere utlånsmarginer i personmarkedet førte til at bankens renteinntekter falt med 500 millioner kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Nedskrivninger på utlån og garantier endte altså på 2.176 millioner kroner – først og fremst gjelder dette store bedriftskunder innen olje og shipping.

– I 2016 vil de totale nedskrivningene på utlån bli høyere enn 6 milliarder kroner. DNB holder likevel fast på sitt anslag om 18 milliarder kroner totalt for 2016-2018. Det skyldes at de individuelle tapene ifølge våre prognoser vil stabilisere seg og at behovet for gruppenedskrivninger trolig vil avta i 2017 og 2018, sier Bjerke som ser optimistisk på framtiden:

– Oljeprisen har stabilisert seg og steget noe utover i 2016, og utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet bidrar til å holde oljeinvesteringene oppe. Vi mener i det hele tatt at det ser litt lysere ut for norsk økonomi fra 2017 og utover, sier konsernsjefen.

LES OGSÅ: Sparebanksjef Finn Haugan tror ny finansskatt vil gi raskere nedbemanning

Vipps-suksess

DNB-sjefen kommer også innom betalingsløsningen Vipps, som de nå ruller ut versjoner av for bedriftsmarkedet.

– Vi mente alvor da vi sa at vi skal gjøre all betaling betydelig enklere enn det har vært fram til i dag. Vi har fullt trykk på utvikling av ny teknologi og nye produkter, og som et ledd i dette har vi skilt ut Vipps og betaling som et eget forretningsområde, sier konsernsjef Rune Bjerke.

LES OGSÅ: Én av fem lyver til partneren om hvor mye penger de bruker

DNB 3. kvartal 2016

Nøkkeltall fra DNBs resultatregnskap for tredje kvartal 2016. Tall for tredje kvartal 2015 i parentes.

  • Driftsinntekter: 12,4 milliarder kroner (13,5 milliarder kroner)
  • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt: 7,44 milliarder kroner (8,13 milliarder kroner)
  • Driftsresultat før skatt: 5,21 milliarder kroner (8,52 milliarder kroner)
  • Kilde: NTB
På forsiden nå