Danske Bank tar lånetap på 1,3 milliarder kroner på grunn av olje- og offshorenæringen

Danske Bank kaller situasjonen i olje- og offshorenæringen «krevende», og skriver ned i overkant av 1,3 milliarder utlånte kroner som tap.

Danske Bank har store utlån til olje- og offshorenæringen i Norge. Totalt er utlånene til sektoren i Norge på 25,65 milliarder kroner. 

Saken oppdateres.

Det viser bankens kvartalsrapport for den norske virksomheten per tredje kvartal i år.

Banken har utlån til flere selskaper innen olje, offshore, shipping og oljeservice.

- Det er den pågående omstillingsprosessen i olje- og offshorenæringen, som følge av lavere oljepris og lavere aktivitet på norsk sokkel. Vi har i likhet med andre store banker en stor eksponering opp mot olje og gass. Derfor har vi valgt å ta en del avsetninger i tilfelle dette skal gi oss problemer, sier Trond F. Mellingsæter, sjef for Danske Bank i Norge.

LES OGSÅ: Større overskudd for trondheimsbanker

25,65 milliarder i utlån

Danske Bank er en internasjoanl bank, men 90 prosent av utlånene innen olje og offshore ligger i Norge. Den totale eksponeringen banken har opp mot næringen i Norge er 25,65 milliarder kroner.

Mellingsæter understreker imidlertid at tapsavsetningene ikke betyr at banken faktisk har tapt pengene, men at mesteparten kun er et tap på papiret, en gardering mot hva som kan skje.

- Bare en svært liten andel av tapene er realisert, sier Mellingsæter. Han ønsker ikke å kommentere hvor mye det realiserte tapet beløper seg til i kroner og øre.

LES OGSÅ: Store lånetap og milliardfall for DNB

- Tar markedsandeler

Til tross for tapsavsetningene går den norske virksomheten i Danske Bank med et solid overskudd også per tredje kvartal i år, altså fra januar til september. Sammenligner man med samme periode i fjor, merkes nedskrivningene imidlertid godt.

Resultatet før skatt endte på 1,44 milliarder kroner for perioden. Det er en nedgang på 30 prosent fra samme periode i fjor.

Mellingsæter forteller at banken har en solid økning i utlån i perioden, nærmere bestemt tolv prosent.

- Dette er høyere enn den generelle veksten i markedet, og betyr at vi tar markedsandeler.

LES OGSÅ: Nordea går sammen med Danske Bank om Mobile pay

- Investerer i alle bransjer

Veksten på utlån i privatmarkedet er på ti prosent, mens veksten i bedriftsmarkedet er på fem prosent. Til tross for tapsavsetningene innen olje og offshore, fortsetter banken å gi lån til selskaper i den utsatte sektoren, ifølge Mellingsæter.

- Vi fortsetter strategien vår, og vil også være aktiv i dette markedet fremover. Vi finansierer gode prosjekter tog gode bedrifter, kort og godt.

- Ikke bærekraftig utvikling

Når det gjelder private utlån, er det utlån til bolig som er det klart største segmentet. Mellingsæter forteller at tilveksten av kunder kommer fra hele landet, men at banken opplever den største veksten i Oslo.

- Hvordan vurderer dere det norske boligmarkedet?

- I Norge må vi snakke om flere boligmarkeder. Vi tror Trondheim har et veldig godt og sunt boligmarked, men veksten i Oslo ikke er bærekraftig over tid. I Oslo må tilbudssiden av boliger økes, sier Mellingsæter.

- Hvordan vurderer dere risikoen på utlånene til boligkunder, blant annet i Oslo?

- Vi måler vår egen portefølje både internt og mot andre, og mener vi har en veldig sunn og god portefølje, sier Mellingsæter.

Han mener den underliggende driften i banken er god, og viser til at om man tar driftsresultatet til følge, hvor man holder tapsavsetningene innen olje- og offshorebransjen utenfor, økte dette med 24 prosent fra samme tid i fjor.

LES OGSÅ: Underskudd fire år på rad for Danske Bank-eide Nylander

Sjef for Danske Bank i Norge, Trond F. Mellingsæter, må skrive ned betydelige tap innen olje og offshore, men mener den underliggende bankdriften er god. 

Sjef for Danske Bank i Norge, Trond F. Mellingsæter, må skrive ned betydelige tap innen olje og offshore, men mener den underliggende bankdriften er god. 

På forsiden nå