Etablerer oljeklynge for en miljøvennlig oljefremtid i Midt-Norge

En ny oljeklynge er stiftet. Målet er at aktørene i forskjellige ledd av oljeproduksjonen skal kunne levere "miljøvennlig" olje og gass i 50 nye år.

Direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass(t.h.) spår 50 nye år med olje- og gassproduksjon på norsk sokkel. Plassjef i Statoil, Erling Meyer(t.v.) poengterte under sitt foredrag at verden fremdeles trenger denne typen energi.  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

- Verden trenger rimelig, pålitelig og bærekraftig energi. Det er det ingen tvil om.

Slik innledet Erling Meyer, plassjef i Statoil, etableringsmøtet for oljeklyngen Green Petroleums Cluster (GPC) i Stjørdal ble holdt nylig.

- Spørsmålet er hvor energien skal komme fra, hvem som skal produsere den og hvordan den skal produseres. I den diskusjonen er klima et viktig punkt, fortsatte han.

Klyngen skal knytte sammen alle deler av oljebransjen i Midt-Norge, fra forskning og teknologiutvikling til ferdig produkt. Målet er at en større del av den stadig minskende oljeinntekten skal komme regionen til gode.

Her kan du lese kronikken «50 år med olje, gass og nye løsninger».

LES OGSÅ: - Vi bør jobbe for å avvikle oljeindustrien i Trøndelag

Samarbeid til tross for konkurranse

Et av mantraene som gikk igjen under møtet var at de forskjellige selskapene må samarbeide når de kan, og konkurrere når de må.

- Aktørene i denne næringen har felles utfordringer og felles muligheter. Gjennom klyngen vil barrierer mellom selskaper brytes ned, og det vil bli enklere å for eksempel ta en telefon til et selskap en kan samarbeide med, sier Peter Mikael Høvik.

Han er til daglig administrerende direktør i Sealand Inspection & Services AS, og har det siste året jobbet med å få klyngen oppe å stå.

- Det grønne skiftet skaper nye behov og krever at vi utvikler oss. Oljeselskapene må vise vei for forskningen, sa han.

For GPC har satt seg som ambisjon å «utvikle verdens mest effektive og miljøvennlige olje- og gassproduksjon».

LES OGSÅ: Slik har oljenedturen påvirket trøndersk næringsliv

Miljøvennlig olje

- En av hovedutfordringen oljebransjen står overfor er klima, og vi må tilpasse oss en ny virkelighet. Men vi må innse at industrien både er en del av problemet, og en del av løsningen, sa Meyer til de drøyt 70 oppmøtte.

Det er årsaken til at Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, direktør for Norsk olje og gass, mener det er Norge og Midt-Norge som bør sitte i førersete for utviklingen og produksjonen fremover.

- Det er ingen land i verden som rapporterer om lavere utslipp enn Norge. Men vi må fremdeles jobbe for å få ned utslippene. Der er Trøndelag viktig ettersom NTNU og Sintef har vært sentrale i utviklingen av industrien så langt.

Effektivisering

Innen 2030 er det estimert at oljeproduksjonen på norsk sokkel vil bli halvert fra dagens nivå. Under etableringsmøtet la Meyer i Statoil frem selskapets planer for hvordan nivået kan opprettholdes på dagens nivå.

- Vi må effektivisere de feltene vi allerede har åpnet slik at vi får ut en større andel av oljen og gassen enn det vi gjør i dag. I tillegg må vi utvikle de funnene vi allerede har gjort, slik det ble gjort med det som i dag er Maria-feltet hvor Wintershall gikk inn som operatør med en bunnramme som ble koblet til eksisterende plattformer, sa han.

I tillegg har oljebransjen naturlig nok også et ønske om å få tilgang til nye leteområder, men plassjefen ser også andre utfordringer det må arbeides med.

- Måten bransjen vår omtales i media i dag er så negativ at jeg er bekymret for rekrutteringen i fremtiden, sa han.

50 nye år med olje

For oljebransjen har en fremtid. I hvert fall om en skal tro Schjøtt-Pedersen.

- En må huske at 53 prosent av oljen og gassen på havbunnen fremdeles er der. Vi har ikke tatt ut halvparten enda, sa han under møtet.

Han er klar over at bransjen har utfordringer, og at det må tas tak i disse utfordringene, men mener vi vil ha 50 nye år foran oss som olje- og gassnasjon.

- Vi har lagt bak oss noen smertefulle år nå, og over 40.000 personer har mistet arbeidsplassene sine. Men jeg er imponert over hvordan næringen har møtt utfordringen.

LES OGSÅ: Oljeingeniører: - Folk føler skadefryd når vi mister jobben

Vidtrekkende klynge

Klyngen skal favne hele spekteret, og har derfor med seg aktører fra mange deler av olje- og gassektoren.

I selskapets styre finner en blant annet oljeselskapene Statoil, Okea og AkerBP og forskningsinstitusjoner som NTNU og Sintef. Også Aker Solutions, Reinertsen, Stjørdal kommune, Kværner og Kongsberggruppen med flere er med i styret.

Klyngen har som mål å få støtte av Innovasjon Norge til neste år. Frem til den tid drives den på en kombinasjon av medlemskontingenter og dugnadsarbeid.

På forsiden nå