Norges Bank holder styringsrenten uendret

Norges Bank holder som ventet styringsrenten uendret på 0,5 prosent.

Sentralbanksjef Øystein Olsen holder styringsrenta uendret. 

Saken oppdateres.

Det var på forhånd bred enighet blant analytikerne om at Norges Bank ikke kom til å røre styringsrenten denne gang. Ekspertene, blant dem Statistisk sentralbyrå, tror at rentebunnen er nådd, men at Norges Bank ikke vil endre renten før i 2019.

– Slik vi nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen etter rentebeslutningen torsdag.

LES OGSÅ: Sparebank 1 SMN tar betalt for penger kundene ikke låner

Boligmarkedet veier tungt

Styringsrenten vil trolig bli liggende på dette nivået de neste årene, viser analysen. Samtidig er det litt større sannsynlighet for at renten settes ned enn opp det nærmeste året.

Utviklingen i boligmarkedet og økt gjeldsvekst er sentrale moment som ligger bak beslutningen. En lavere styringsrente nå vil øke risikoen for at veksten i boligpriser og gjeld skyter ytterligere fart. Derfor er det mye som taler for å gå varsomt fram i rentesettingen, skriver Norges Bank i sin kommentar.

– Sentralbankens beslutning om å fryse renten er bra for boligmarkedet, fordi de regionale forskjellene er så ekstreme, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving. Han mener en uendret markedsrente over lengre tid vil være viktig for å stabilisere markedene.

LES OGSÅ: Rentefesten fortsetter trolig i mange år

Langsom bedring

Norges Bank bemerker at styringsrenten hos våre handelspartnere har steget siden september, og oljeprisen er noe høyere enn ventet. Kronen har styrket seg mer enn hva som var lagt til grunn.

Norges Bank mener at prisveksten blir lavere enn anslått og at aktiviteten i norsk økonomi vil bruke mer tid på å ta seg opp enn tidligere ventet.

LES OGSÅ: Lånekassen setter opp rentene

LES OGSÅ: Nå blir det litt strengere regler for å gi boliglån

På forsiden nå