Reinertsen ber om gjeldsforhandlinger

Oljeserviceselskapet Reinertsen AS ber om offentlige gjeldsforhandlinger. Tapte en halv milliard kroner i fjor.

Torkild Reinertsen og sønnen Thomas Reinertsen leder trondheimsbedriften.  Foto: Espen Bakken

Saken oppdateres.

Administrerende direktør Torkild R. Reinertsen sier at selskapet ikke klarer å håndtere nåværende gjeld.

- Basert på dette har styret i Reinertsen AS vedtatt å levere inn en begjæring om gjeldsforhandling til tingretten. Det gjorde vi i går, og det er nå bestemt at de tar denne prosessen, sier Reinertsen til Adresseavisen.

En offentlig gjeldsforhandling innebærer blant annet at andre ikke kan begjære selskapet konkurs, eller kreve utlegg hos selskapet, og i første omgang vil denne beskyttelsen vare i tre måneder.

Ifølge kjennelsen fra Sør-Trøndelag tingrett har selskapet en gjeld på rundt 960 millioner kroner, men noe av dette skal være omtvistet.

Selskapets eiendeler er anslått å være verdt 840 millioner kroner, ifølge kjennelsen.

Nordea største kreditor

Tingretten har utnevnt den erfarne advokaten Joar Grimsbu som leder av gjeldsnemnda som skal bistå Reinertsen under forhandlingene.

Nordea er Reinertsens bankforbindelse, og Grimsbu sier at banken også er største kreditor med et krav på drøyt 400 millioner kroner.

Ifølge Grimsbu har andre kredittinstitusjoner krav på rundt 200 millioner, mens leverandører til Reinertsen har uprioriterte krav mot selskapet på tilsammen rundt 250 millioner.

I tillegg skylder selskapet skatt og arbeidsgiveravgift til staten.

Rendyrket

Reinertsen AS er nå rendyrket som et leverandørselskap til olje- og gassbransjen, etter at selskapet gjennom flere omganger har solgt ut den bygg og anleggsrelaterte virksomheten.

Entreprenørvirksomheten ble kjøpt av Veidekke i fjor høst, mens virksomheten som drev prosjektering av bygg og anlegg nå er overtatt av svenske ÅF.

Torkild Reinertsen sier at en stor del av tapet på en halv milliard kroner i 2015 skyldes den landbaserte virksomheten.

- Vi har hatt en del uheldige prosjekter, og dette henger sammen med de økonomiske utfordringene, sier Reinertsen.

- Tror det løser seg

Direktør Thomas Reinertsen anslår at gjeldsforhandlingene vil pågå frem til og med mars neste år. I løpet av denne perioden vil det bli utarbeidet et gjeldsforslag som vil bli lagt frem for kreditorene.

- Dette er et forslag som banken har kommet med, og det er viktig å understreke at dette ikke er en konkurs. Dette går vi inn i for å redusere gjelda, og er et tiltak som banken stiller seg bak i perioden vi går inn i, sier Thomas Reinertsen.

Ifølge kjennelsen fra tingretten vil selskapet prøve å få til en ordning der noe av gjelden slettes, samtidig som selskapets får en delvis betalingsutsettelse.

Thomas Reinertsen sier at banken nå vil garantere for den videre driften under gjeldsforhandlingene, og at Reinertsen AS vil gjennomføre prosjektene de er involvert i som planlagt.

Han sier at de ansatte også vil bli betalt på samme måte som før, og at de ikke har gjennomført ytterligere nedbemanninger i forbindelse med dette.

Rammeavtale

Torkild Reinertsen sier også at selskapet vil fortsette å by på prosjekter, og tror ikke oljeselskapene vil miste tilliten til selskapet på grunn av gjeldssituasjonen.

- Nei, det er ikke inntrykket vi har. Snarere tvert imot. Vi har noen langsiktige prosjekter gående, og de skaper nye inntekter hele tiden, sier han.

Selskapet var i fjor ett av fire selskaper som ble utpekt som hovedleverandør av vedlikehold og modifikasjon av Statoils olje- og gassinstallasjoner på norsk sokkel, i tillegg til fire landanlegg.

Selskapet har lagt frem et budsjett for neste år som viser et overskudd, og Torkild Reinertsen sier at Statoil-avtalen er et viktig fundament for dette.

Selskapet har nå i underkant av 700 ansatte. Bemanningen innen olje- og gassdelen i selskapet har omtrent blitt halvert de siste par årene.

Trondheimsselskapet Reinertsen har vært hardt rammet av nedturen i oljebransjen. Nå ber selskapet om gjeldsforhandlinger. 
        
            (Foto: Jens Søraa, Adresseavisen)

Trondheimsselskapet Reinertsen har vært hardt rammet av nedturen i oljebransjen. Nå ber selskapet om gjeldsforhandlinger.  Foto: Jens Søraa, Adresseavisen

På forsiden nå