Investeringene i kø på Indre Nordmøre

Hydro investerer nye 200 millioner kroner i Sunndal.

Nye investeringer: Hydro har besluttet å oppgradere deler av karbonanlegget ved aluminiumverket i Sunndal. - Det styrker muligheten for å få bygget en ny karbonfabrikk, mener avtroppende leder i Sunndal Kjemiske fagforening, Eivind Torvik. 

Saken oppdateres.

- Det er tydelig at Hydro satser i Norge og på Sunndalsøra. Denne investeringen sikrer fremtidig drift av karbonavdelingen og vil bedre mulighetene for investering av en ny karbonfabrikk, uttaler Eivind Torvik.

Han fikk nyheten på sin siste dag som leder av Sunndal Kjemiske fagforening ved Midt-Norges største industriarbeidsplass.

LES OGSÅ: Her fikk de ansatte nesten en månedslønn i bonus

LES OGSÅ: Hydro Sunndal leverer fortsatt sterke tall

Oppgradering

Karbonanlegget ved Hydros aluminiumverk i Sunndal har behov for oppgradering for å sikre stabil drift og produksjon av anoder, som brukes i elektrolyseprosessen for produksjon av aluminium. Prosjektet har en beregnet kostnadsramme på rundt 200 millioner kroner.

Deler av produksjonslinjen for anoder, som antas å ha nådd forventet levealder for utstyret, vil bli oppgradert og fornyet. Prosjektet er planlagt gjennomført parallelt med drift av det eksisterende anlegget, som vil bli fjernet når nytt utstyr er satt i drift. Oppgraderingen er forventet ferdigstilt i 2019, skriver Halvor Molland, informasjonsdirektør i Hydro.

LES OGSÅ: Vil ha norsk toppindustrisenter til Trondheim

Økt kapasitet

Tirsdagens nyhet kom dagen etter at det ble kjent at Nofimas styre har gitt klarsignal til rehabilitering av forskningsstasjonen på Sunndalsøra.

Det betyr økt kapasitet, kvalitet og muligheter for forskningen, melder Nofima, som er blant Europas største næringsrettede forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

Med oppgraderingen vil stasjonen med sine 50 ansatte bedre kunne møte forskningsbehov knyttet til lukkede oppdrettsanlegg, smoltens overgang til sjøvann og forskning på postsmolt og helt frem til slaktestørrelse.

Mandag åpnet dessuten en ny industrikai i Surnadal til elleve millioner kroner. Allskog skiper rundt 100 000 kubikk over havna i dag, et volum som er ventet å øke. Pipelife Norge er den første industrielle aktør som tar i bruk havna. I månedsskiftet februar/mars starter regulær trafikk med råvarer inn og rør ut. Seacargo anløper hver fjortende dag på oppdrag fra Pipelife.

- Dette gir oss nye muligheter og bidrar til det grønne skiftet i norsk industri, sier direktør Kjell Larsen i Pipelife Norge ifølge Driva.

LES OGSÅ: Rekordmange søkere til Hydro

På forsiden nå