Brøndbos Nav-kritikk skaper kraftig debatt

«Bjarne for president» og «Tull av Bjarne». DDE-vokalistens kritikk av norske velferdsordninger skaper engasjement.

I tillegg til å være musiker er Bjarne Brøndbo daglig leder i Namdal Bilopphuggeri. 

Saken oppdateres.

I 21-tiden mandag kveld hadde det kommet over 300 kommentarer på Adresseavisens Facebook-side, og over 650 hadde delt Bjarne Brøndbos innlegg «Nav og velferdsordningene er livsviktige. Systemet har bare én stor feil».

Feilen er at det er altfor godt, ifølge Brøndbo, som hevder at ungdommer som «velger ikke å jobbe» får utbetalt like mye fra Nav som ungdommer i full jobb.

Innlegget ble først ble publisert i VG, og deretter hos Adresseavisen.

- Det skal lønne seg å jobbe

Nav-ledere i Trondheim er uenige i kritikken, og i kommentarfeltet får Brøndbo både støtte og motbør.

Dette skriver noen av leserne:

«Bjarne peker på noe som faktisk er et problem! Han sier ikke at de som er syke ikke skal få hjelp, han sier at de som ikke gidder å bidra, ikke skal få så mye. Det skal lønne seg å jobbe, ikke å late seg.»

«Tror faktisk ikke det er mange som velger å ikke jobbe! Litt tiltro må vi da ha til den oppvoksende slekt! Bjarne kan jo få jobbe en uke som saksbehandler hos nav, så kanskje han kan få litt annet perspektiv på saken?»

«De som foretrekker NAV istedenfor jobb hvis de er friske, tenker ikke langt. Hva med pensjonspoeng? Jeg er enig med Bjarne. Er du frisk, så skal du jobbe. Systemet er bygd på gjensidig tillit. Alle plikter å bidra til fellesskapet, uansett hvem de er. Alt annet underminerer velferdsstaten»

«Innfør en karensdag ved sykdom, altså ingen lønn ved første dag med sykemelding. Det har de i Sverige og de har bare 2,7% sykdom mens vi i Norge har nesten 6%. Altså en halvering fordi man må skjerpe seg og ikke bli hjemme for man har vondt i viljen.»

Egne erfaringer

I et intervju med Adresseavisen sier Brøndbo at innlegget i bunn og grunn handler om «innstilling til å gå på jobb, og bidra til samfunnet.»

- Jeg liker at det er et godt velfungerende velferdssamfunn, men det kan ikke bli så godt at du slipper å jobbe, sier Brøndbo til Adresseavisen.

Nav-lederne Unni Valla Skevik og Sølvi Margrethe Dahlen understreker derimot at Nav stiller store aktivitetskrav, særlig for unge brukere.

Noen har også delt sine egne erfaringer med Nav i kommentarfeltet:

«Jeg er en slik Naver,og jeg har stadig tenkt på at det er mange som sitter hjemme og ikke prøver som får like mye(lite) som meg som har prøvd alt mulig rart. Uansett hvor mye eller lite du gjør, så får du samme summen. Om ikke jeg får mer,så kunne nå i det minste de som ikke gidder få mindre.»

«Har vta ( varig tilrettelagt arbeid) plass gjænnom nav. Jobbe 3 daga i uka å tjene 29,10 pr time som æ å skatte av. Lattelig lønnssystem. Har like my utgift på å kjør tur/retur jobb som d æ tjene på jobb.»

På forsiden nå