Rekordmange erkjenner skattesnusk

Til sammen 515 nordmenn meldte seg for skattemyndighetene i fjor og oppga at de har unndratt til sammen 14 milliarder kroner fra beskatning.

Skattedirektør Hans Christian Holte tror mange med skjulte formuer er redde for å bli avslørt når ordningen med automatisk utveksling av skatteopplysninger mellom 96 land trer i kraft i år og neste år.   Foto: DAN P. NEEGAARD

Saken oppdateres.

Det samlede beløpet er dobbelt så stort som det som ble innrapportert i 2015. Og antallet personer som meldte seg, er rundt 30 prosent høyere enn året før. Størrelsene er rekordstore, bekrefter skattedirektør Hans Christian Holte overfor Aftenposten.

– Den typiske personen som melder seg, er en mann i 50-årene bosatt på Østlandet, sier Holte.

Han tror den kraftige økningen skyldes frykt for å bli avslørt. I løpet av i år og neste år trer en ordning der 96 land automatisk utveksler kontoopplysninger i kraft.

– Stadig flere land vil også ha automatisk utveksling av bankopplysninger. Dermed er det større risiko for at skjulte beløp i utlandet kan bli oppdaget. Økningen i antall saker tyder på at folk merker seg dette, sier Holte.

Ved frivillig å komme med opplysninger om skjulte penger, må skattyteren etterbetale skatt for de årene formuen har vært unndratt beskatning. Men vedkommende slipper tilleggsskatt på inntil 60 prosent. 

Over 1 900 nordmenn har frivillig meldt inn tidligere skjulte formuer og inntekter i løpet av de ti årene ordningen har eksistert. De har meldt inn formue for 65 milliarder kroner og inntekt på 2,4 milliarder kroner i rundt 1.700 ferdigbehandlede saker. Skatt på ferdigbehandlet inntekt og formue er anslått til rundt 1,5 milliarder kroner.

På forsiden nå