Uenige i kritikken:

- Stiller store krav til unge brukere

Nav-ledere i Trondheim avviser Bjarne Brøndbos påstander om at det er enkelt å leve på offentlige velferdsordninger.

Unni Valla Skevik leder Nav Midtbyen og Østbyen i Trondheim, og understreker at ungdom ikke kan passivt motta støtte fra Nav. 

Saken oppdateres.

- Særlig for unge brukere stiller vi store aktivitetskrav. Man kan ikke bare passivt motta penger, sier Unni Valla Skevik, leder for Nav Midtbyen og Østbyen, til Adresseavisen.

I en kronikk skriver DDE-frontmann Bjarne Brøndbo at det norske velferdssystemet er altfor godt, og at politikerne må «ta bort ordninger som gjør det enkelt å velge Nav som hovedarbeidsgiver».

I et intervju med Adresseavisen sier Brøndbo også at velferdsamfunnet ikke må bli så godt at man slipper å jobbe.

Brøndbo hevder at ungdommer som «velger ikke å jobbe», kan få like mye i støtte fra Nav som ungdommer som jobber hver dag.

Må søke jobb

Det avvises av Skevik og av Sølvi Margrethe Dahlen som leder Navs kontor på Heimdal og Lerkendal.

- Jeg kan ikke gå inn på de ulike ytelsene, men for de aller, aller fleste vil det lønne seg å jobbe, sier Skevik.

Hun sier at med mindre man er for syk, så vil det også bli stilt krav om å delta på en rekke aktiviteter. Skevik trekker blant annet frem Jobbhusene, som er et tilbud til ungdom mellom 18 og 25 år der de får hjelp til å finne veien tilbake til jobb eller utdanning. Hun sier også at det stilles krav om aktiv jobbsøking.

Stortinget vedtok for to år siden lovfestet aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp under 30 år, noe som trådte i kraft fra 1. januar i år. Skevik sier at de også tidligere stilte krav om aktivitet for å motta støtte. Samtidig har de blitt mer bevisste på finne ut hvilke tiltak som virker.

- Vi jobber mye med å finne ut hva som virker, og her kobler vi blant annet på forskningsmiljøene, sier hun.

- Jobber mot næringslivet

Sølvi Margrethe Dahlen sier at det nesten er ingen unge som får offentlige ytelser, som ikke er med på en eller annen aktivitet. Hun sier også at det er ingen som kan «velge» å gå på Nav.

- For dem som i perioder må støtte seg på Nav, så er det gjerne helseutfordringer som ligger bak. Vi jobber hver dag med å finne alternativer for dem, sier Dahlen, og sier at de jobber tett opp mot næringslivet, blant annet med å hjelpe de inn i jobber som ikke er direkte lyst ut.

Arbeidsmarkedsbedrifter

Brøndbo kritiserer også attføringsbedriftene som skal hjelpe folk tilbake i arbeid, og stiller spørsmål ved om hvorfor Navs ansatte ikke gjør denne jobben selv.

Her peker både Skevik og Dahlen på prøveprosjektet ved Nav Heimdal, der de tok tilbake noe av jobben fra arbeidsmarkedsbedriftene. Dermed gir de indirekte Brøndbo litt støtte.

- Det viste seg at vi får mer igjen for pengene når Nav gjør jobben selv. Da vi hadde forsøket på Heimdal så fikk vi dobbelt så mange brukere ut i arbeid og aktivitet for de samme pengene, sier Dahlen.

De sier at de er glade for at forsøket har ført til at Nav nå kan gjøre litt mer av dette arbeidet selv, og i dag har tre kontor i fylket dette tilbudet. På sikt er det et ønske at alle kontor får gjøre dette selv.

- Vi har imidlertid et tett samarbeid med arbeidsmarkedsbedriftene, og opplever at de er godt supplement til det vi kan gjøre selv, sier Skevik og Dahlen.

Prøve: Nav Heimdal deltok i et prøveprosjekt der tok tilbake noe av jobben fra arbeidsmarkedsbedriftene. 

Prøve: Nav Heimdal deltok i et prøveprosjekt der tok tilbake noe av jobben fra arbeidsmarkedsbedriftene. 

På forsiden nå