Vil gi Norsk Kylling-ansatte flyttebeskjed først

Torsdag formiddag er det styremøte i Reitan-eide Norsk Kylling på Støren, der plassering av en ny fabrikk står på dagsorden.

Administrerende direktør Kjell Åge Stokbakken vil ikke kommentere om han vil legge frem et anbefalt forslag for styret i Norsk Kylling. 

Saken oppdateres.

- Det er en av sakene på styremøtet i morgen, men om det blir en beslutning eller ikke, er opp til styret, sier administrerende direktør Kjell Åge Stokbakken i Norsk Kylling til Adresseavisen.

Avgjørelsen om å bygge en ny fabrikk ble tatt på et styremøte 1. juni i fjor, og samtidig ble det klart den ikke vil bli plassert i Støren sentrum der dagens anlegg ligger.

Da selskapet hadde nytt styremøte i november i fjor, ble vedtaket om ny plassering utsatt.

Allmøte

Tre tomtealternativer i henholdsvis Midtre Gauldal, Orkdal og Malvik er aktuelle, men Stokbakken vil ikke si om han vil komme med en anbefaling overfor styret nå de møtes klokken 10.30 på torsdag.

- Det vil jeg ikke kommentere før jeg har lagt frem saken for styret, sier Stokbakken.

Hvis det blir en avgjørelse er det uansett de ansatte som vil få vite det først, ifølge direktøren. Som etter tidligere styremøter vil det bli et allmøte for de ansatte.

Det er rundt 350 ansatte i selskapet, og møtet vil bli holdt i Støren kulturhus klokken 14 fredag.

- Vi har begynt med slike allmøter etter styremøtene, og en eventuell beslutning vil ikke bli offentliggjort før etter møtet med de ansatte. De skal få vite det først, sier Stokbakken.

Tid, risiko og kost

De tre alternativene som ligger på bordet er en tomt på Sveberg i Malvik, på Haukdalsmyra i Midtre Gauldal og på industriområdet Grønøra i Orkdal.

Stokbakken sier at de vektlegger tre elementer i arbeidet med å avgjøre tomtespørsmålet:

Det ene er tidslinjen, nærmere bestemt når en ny fabrikk kan være i drift.

Nummer to er risiko, blant annet mulighetene for forsinkelser på grunn av ulike faktorer.

Element nummer tre er kostnad.

Skryter av Midtre Gauldal

Ifølge Stokbakken har Malvik tidligere hatt en fordel i tidsspørsmålet, fordi det der har ligget en mer eller mindre ferdig tomt.

- Men sånn som det ligger an nå har dette utlignet seg, for vi ser at prosessen i Malvik også tar tid, sier han.

Stokbakken skryter samtidig av Midtre Gauldal kommune, og jobben de har gjort for å avklare spørsmål rundt tomten på Haukdalsmyra.

Han sier at de fortsatt tar sikte på at den nye fabrikken skal være i drift i løpet av første halvdel av 2019, men at det er et mål som kanskje må justeres.

- Frem i tid vil vi ha kapasitetsproblemer der vi er i dag, og vi ønsker å komme i gang så fort som mulig. Samtidig er det mye arbeid som må gjøres, sier han.

- Bedre resultat

Stokbakken sier at fjorårsregnskapet til Norsk Kylling vil bli vedtatt i et nytt styremøte den 23. mars.

- Jeg kan si at 2016 ble et godt år, med økning i omsetning og betydelig forbedring av driftsresultatet, sier han.

I 2015 hadde selskapet en omsetning på 982 millioner kroner og et driftsresultat på 9,5 millioner.

Kapasitetsproblemer ved dagens fabrikk var årsaken til at Norsk Kylling vedtok å bygge nytt anlegg. 

Kapasitetsproblemer ved dagens fabrikk var årsaken til at Norsk Kylling vedtok å bygge nytt anlegg. 

På forsiden nå