Markedsføringen av forbrukslån strammes inn

Forbruksgjelden øker så mye, og markedsføringen av forbrukslån er så pågående, at finansnæringen på eget initiativ innfører strengere regler for markedsføring.

Den nye bransjenormen innebærer blant annet at finansforetaket må gjøre forbrukeren godt kjent med vilkår, avtaleforhold og økonomiske forpliktelser før en avtale om kreditt blir inngått.   Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Saken oppdateres.

Alle medlemsbedriftene i Finans Norge og Finansieringsselskapenes Forening (FinFo) er blitt enige om den nye bransjenormen for markedsføring av forbrukslån og kreditt. Normen skal begrense uønsket og pågående markedsføring og stille strengere krav enn dagens lovgiving.

Les også: Mange boligkjøpere bruker forbrukslån som egenkapital

– Vi registrerer som mange andre en kraftig vekst i både markedsføring og volumet på forbruksgjeld som over tid ikke er bærekraftig. Dette er bakgrunnen for at vi nå har utarbeidet en bransjenorm som på noen punkter er strengere og mer konkret enn lovverket, og som vil gjelde som en minimumsstandard for alle medlemmene i de to foreningene, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

– Forbrukslån og kreditt er naturlige og gode produkter, men det fordrer selvdisiplin og god informasjon både hos dem som tar opp slik gjeld, og hos dem som tilbyr slike produkter. Ingen er tjent med at noen blir gjeldsoffer fordi de har mer forbruksgjeld enn de kan betjene, påpeker han.

Gjeldsslaver

Den nye bransjenormen innebærer blant annet at finansforetaket må gjøre forbrukeren godt kjent med vilkår, avtaleforhold og økonomiske forpliktelser før en avtale om kreditt blir inngått. Avtaler om kreditt skal passe forbrukernes økonomiske situasjon, og det skal tas særlig hensyn til unge forbrukere.

Les også: Kredittkort og forbrukslån sender flere barnefamilier i luksusfellen

I tillegg til tydelig merking av produktet som markedsføres, legges det nå stor vekt på at markedsføringen ikke må legge opp til at forbrukeren må ta raske beslutninger. Et raskt valg skal heller ikke innebære fordeler.

Må gjelde alle

Men ikke alle tilbydere av forbrukslån er medlemmer i Finans Norge eller FinFo. De som står utenfor, er ikke forpliktet til å følge normen. Kreutzer mener derfor at myndighetene må flette inn bransjenormen i lovverket.

– For foretak som ikke er medlem i en av foreningene, kan det kanskje være fristende nå å forsøke å ta markedsandeler ved å ikke følge normen. Det vil være uheldig, og da kan det være klokt om myndighetene tar utgangspunkt i vår bransjenorm og lovregulerer markedet slik at alle må følge de samme reglene, sier Kreutzer. 

På forsiden nå