Norges Bank varsler forlenget rentefest

Norges Bank holder styringsrenten uendret på historisk lave 0,5 prosent og signaliserer at en renteheving ligger lenger fram i tid enn tidligere antatt.

- Slik vi nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen  Foto: NTB scanpix

Saken oppdateres.

– Det er litt større sannsynlighet for at styringsrenten settes ned enn opp i tiden som kommer, sier Ida Wolden Bache, direktør for pengepolitikk i Norges Bank.

– Lite er endret siden forrige rapport, men vi anslår at det går noe lengre tid før styringsrenten settes opp enn vi så for oss i desember, legger hun til.

I desember viste sentralbankens rentebane at renten fra midten av neste år ville stige gradvis og nå 1 prosent i 2020. Men torsdag anslo Norges Bank at renteøkningen først vil starte i 2019.

LES OGSÅ: Sparebank 1 ansetter profilerte økonomer

Hvis prognosene slår til, blir det dermed svært billig å låne penger i flere år fremover. Prognosen ligger nær 0,5 prosent de nærmeste årene.

Ifølge DNBs analytiker Jeanette Strøm Fjære ble rentebanen nedjustert en god del.

– Det styrker våre forventninger om at styringsrenten vil forbli på dagens nivå lenge, sier hun.

Sårbarhet

Lavere vekst i priser og lønninger i Norge trekker i retning av lavere rentebane. Samtidig taler fallende arbeidsledighet, optimisme i norske bedrifter og utsikter til økt vekst her til lands, samt høyere vekst og renter enn ventet hos Norges handelspartnere, for en høyere rentebane.

En viktig grunn til at Norges Bank er skeptisk til å kutte renten ytterligere, er faren for fortsatt galopperende boligprisvekst.

– Enda lavere styringsrente vil kunne føre til at veksten i boligpriser og gjeld skyter ytterligere fart, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Sterk boligpris- og gjeldsvekst regnes som den største sårbarhetsfaktoren i norsk økonomi.

Lavere prisvekst

Den største nyheten siden forrige pengepolitiske rapport i desember er markert lavere prisvekst.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE, som er konsumpriser justert for avgiftsendringer og energivarer, var 1,6 prosent i februar, 1,0 prosentenhet lavere enn Norges Bank anslo før jul.

LES OGSÅ: 100 nye banker tar i bruk Vipps, inkludert Sparebank 1 SMN

Det betyr at prisveksten for øyeblikket ligger et godt stykke under sentralbankens mål om en årsvekst i konsumprisene på nær 2,5 prosent.

Olsen er imidlertid ikke bekymret. Han peker på at inflasjonsstyring har fungert godt som rettesnor for finanspolitikken, og at sentralbanken både kan og bør ta hensyn til produksjon og sysselsetting, i tillegg til inflasjon.

– Da må vi tåle avvik fra inflasjonsmålet, konstaterer han.

Norges Bank nedjusterte torsdag sitt inflasjonsanslag for 2017 med 0,7 prosentpoeng, til 1,7 prosent.

Ventet rentestillstand

Som ventet ble styringsrenten torsdag holdt uendret på historisk lave 0,5 prosent, et nivå den har ligget på i nøyaktig ett år.

– Pengepolitikken er ekspansiv og understøtter omstillingene i norsk økonomi, sier Olsen.

Med unntak av inflasjonsanslaget, var det mindre endringer i de øvrige prognosene fra Norges Bank.

Anslaget for lønnsvekst ble nedjustert til 2,5 prosent i år, mens veksten i fastlandsøkonomien ble oppjustert noe til 1,6 prosent i år.

Veksten anslås til 2,0 prosent neste år og 2,2 prosent året etter.

På forsiden nå