Nå skal slike bruer utbedres

Fra 2018 til 2023 skal det brukes 50 millioner kroner årlig på å fjerne flaskehalser for tømmerbilene.

Sterkere: Svorkmo bru i Orkdal har maksimal kapasitet på 50 tonn, men skal nå rustes opp til å tåle tømmerbiler på 60 tonn.  Foto: Frank Lervik

Pengene ligger i den nye Nasjonal Transportplan (NTP) som ble lagt frem onsdag i forrige uke, og skal gå til forsterking eller utskifting av svake bruer som er til hinder for tømmertransporten.