Åfjord-selskap fikk veikontrakt på 100 millioner kroner

Entreprenørselskapet Tore Løkke AS skal utbedre fylkesvei 710 mellom Brekstad og Krinsvatn på Fosen.

Ervika til Botngård er en av delstrekningene på fylkesvei 710 som nå skal utbedres.  Foto: Dan Ågren, Adresseavisen

Saken oppdateres.

Daglig leder Tore Løkke i selskapet med samme navn og prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen undertegnet torsdag kontrakten, som har en verdi på 100 millioner kroner.

Prosjektet innebærer bygging av 4,5 kilometer ny fylkesvei, rundt 2 kilometer ny gang- og sykkelvei og en ny rundkjøring, ifølge en pressemelding.

Holder veien åpen

Byggeleder Ørjan Edvardsen i Statens vegvesen trafikkåpning på alle delstrekningene senhøsten 2018, og ferdigstillelse av sideterrenget våren 2019.

Arbeidet vil starte opp i begynnelsen av mai, og ifølge Edvardsen skal fylkesvei 710 hovedsakelig være åpen gjennom byggeperioden.

- Men vi er nødt til å ha kortere stengeperioder ved sprengningsarbeid og arbeider på dagens vei, sier han i pressemeldingen.

Doblet inntektene

Veidekke Entreprenør AS kjøpte høsten 2015 80 prosent av aksjene i Tore Løkke AS, og selskapet er nå en del av Veidekke-konsernet.

De øvrige 20 prosent eies av Tore Løkke Holding AS, som igjen eies av selskapets daglige leder.

Årsregnskapet for 2016 viser at selskapet hadde inntekter på 269 millioner kroner, som var en økning fra 132 millioner kroner året før.

I årsrapporten skriver selskapet at økningen skyldes større kontrakter innen fornyelse av damanlegg og knyttet til utbyggingen av Ørland Flystasjon.

Adresseavisen skrev i fjor høst at selskapet til sammen hadde sikret seg kontrakter verdt 320 millioner kroner på flystasjonen.

Selskapet fikk i fjor et resultat før skatt på 15,5 millioner kroner, som var en økning fra 2,1 millioner kroner året før.

Tore Løkke, daglig leder i Tore Løkke AS, og Hanne Louise Moe, prosjektleder i Statens vegvesen, signerte kontrakten. 
        
            (Foto: Ørjan Edvardsen/Statens vegvesen)

Tore Løkke, daglig leder i Tore Løkke AS, og Hanne Louise Moe, prosjektleder i Statens vegvesen, signerte kontrakten.  Foto: Ørjan Edvardsen/Statens vegvesen

På forsiden nå