Sterkt kvartalsresultat for Hydro Sunndal

Med et overskudd før renter og skatt på 326 millioner kroner har året startet godt for aluminiumsprodusenten på Sunndalsøra, men Hydro gikk på en smell på børsen.

Hydro Sunndal drar store fordeler av en lav kronekurs og gode aluminiumspriser. Dette bidro til et meget godt resultat i første kvartal.  Foto: Harald M. Valderhaug, Copyright: Harald M. Valderhaug, NO-6050 Valderøy - Norway. Phone: +47 82 375

Saken oppdateres.

- Resultatet for første kvartal er meget sterkt. Sammen med stabil og sikker drift er økt aluminiumspris og fortsatt svak kronekurs de viktigste årsakene til det sterke resultatet, oppsummerer fabrikksjef Eivind Mikalsen i en kommentar til tallene som ble offentliggjort fredag.

Hele konsernet Norsk Hydro leverte et resultat etter skatt i tråd med forventningene på 2,28 milliarder, men med et underliggende driftsresultat som var svakere enn ventet for markedet.

Like etter børsåpning fredag gikk selskapets aksjekurs ned 6,1 prosent, og fikk dermed en korreks etter mange måneder med sterk økning.

LES OGSÅ: Snart skal hver enkelt Hydro-ansatt produsere 100 tonn mer aluminium

Store og viktige investeringer

I Sunndal er fabrikksjefen spesielt fornøyd med at Hydro har fattet investeringsbeslutning på to strategisk viktige investeringer som til sammen er kostnadsberegnet til 440 millioner kroner. Den ene investeringen gjelder oppgradering av massefabrikken som produserer anoder for bruk i elektrolysen, og den andre tilrettelegger for økt strømstyrke i elektrolysen, noe som vil gi høyere produksjon av metall i årene fremover.

I tillegg omfatter sistnevnte investering muligheten til å installere og ta i bruk en tredje produksjonslinje for støpelegeringer.

- Disse investeringene er strategisk viktige for oss og er en viktig del av produktivitetsprogrammet P2019, som har som mål å øke produksjonen per ansatt med 100 tonn frem mot 2020, sier han. Vekstinvesteringene gjør det mulig å øke produksjonen av primæraluminium med om lag 15 000 tonn per år de neste tre årene. Den nye støpelinjen vil gi økt fleksibilitet til å produsere de produktene som kundene trenger og som gir best betalt.

LES OGSÅ: Nesten en milliard i overskudd for pengemaskinen i Sunndal

God takt i støperiene

Hydro Sunndal produserer i hovedsak to produkter, pressbolt og støpelegeringer. Pressbolt videreforedles i først og fremst til produkter i bygg- og anleggsindustrien, mens støpelegeringer (kalt PFA) i stor grad benyttes i produkter i transportsektoren.

- Særlig PFA-støperiet har gjort det godt i det siste, med effektiv produksjon og mye godt forbedringsarbeid å vise til. Vi setter stadig nye produksjonsrekorder, og det skal vi være godt fornøyde med, sier Mikalsen.

Leveringene til transportsektoren har også blitt svært viktige for fabrikken i Sunndal, og i neste uke vil for øvrig Hydro åpne en ny bil-linje i Tyskland som vil produsere 200 000 tonn avanserte «body-in-white» bildeler (karosseri-deler) per år. Dette vil støtte de ledende bilprodusentene i Europa i sitt arbeid med å gjøre bilene lettere, og dermed mer energi og klima-effektiv.

LES OGSÅ: Investeringene i kø på Indre Nordmøre

LES OGSÅ: Investerer 800 millioner i smelteverket Holla i Hemne

På forsiden nå