- Normalkunden vil spare 3300 i nettleie etter oppkjøp

Styret i Kvikne-Rennebu Kraftlag anbefaler å selge nett- og strømsalgsvirksomheten til Trønderenergi.

Kjøper: Nettdirektør Bård Olav Uthus (t.v.) og konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi får enda flere nettleiekunder. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.  Foto: Kjell A. Olsen

Saken oppdateres.

Saken skal behandles på årsmøtet i kraftlaget, men hvis salget går gjennom vil Trønderenergi overta ansvaret for strømnettet i Kvikne og Rennebu.

- Ved å samordne ressursene i våre sørlige områder vil vi sikre en effektiv drift, og fortsatt høy beredskap og god forsyningssikkerhet i Kvikne og Rennebu. I tillegg bidrar vi med dette til å sikre arbeidsplasser i denne delen av Sør-Trøndelag, sier nettdirektør Bård Olav Uthus i Trønderenergi i en pressemelding.

Dyrest

Ifølge statistikk hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) betaler kundene til Kvikne-Rennebu Kraftlag den dyreste nettleien i Sør-Trøndelag.

Trønderenergis kunder har derimot den billigste nettleien, og ifølge pressemeldingen vil overtakelsen bety en samlet årlig besparelse på rundt 13 millioner kroner for kundene i regionen.

For en normalhusholdning i regionen vil det bety at nettleien blir rundt 3300 kroner lavere hvert år, inkludert moms. Ifølge Trønderenergi omfatter nettområdet nesten 4000 kunder.


Sammenslåinger

I desember i fjor ble det klart at Trønderenergi fikk overta nett- og strømsalgsvirksomheten til Selbu Energiverk.

Da ble det påpekt at bakgrunnen var endringene i energiloven, som blant annet krever at nettvirksomheten skilles ut fra resten av virksomheten i energiselskapet, og har egen ledelse.

Konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi sier at det igjen er hyggelig å få bekreftet at selskapet «er en attraktiv partner».

- Vi ser det er mange bevegelser nå innenfor kraftnæringen på både nasjonalt og regionalt nivå. Skal vi sikre nett- og strømkundene gode og kostnadseffektive tjenester fremover må vi lage større og mer konkurransedyktige enheter, sier Gjersvold i en kommentar fra selskapet.

Allmennyttige formål

I tillegg til strømnettet overtar Trønderenergi også Kvikne-Rennebu Kraftlags kraftomsetningsvirksomhet.

Ifølge pressemeldingen vil inntektene fra salget gå til lokale allmennyttige formål i regionen.

På forsiden nå