Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent

Norges Banks hovedstyre har for niende gang på rad bestemt at styringsrenten forblir på 0,5 prosent, kunngjorde sentralbanksjef Øystein Olsen torsdag.

Saken oppdateres.

Beslutningen er i tråd med analytikernes forventninger. Renten har ligget på 0,5 prosent siden mars i fjor.

Norges Bank sier at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi ser ut til å være høyere enn tidligere lagt til grunn. Inflasjonen er lavere enn ventet og vil kunne fortsette å avta i månedene som kommer, men økt aktivitet og avtakende arbeidsledighet tilsier at prisveksten vil ta seg opp.

De mener inflasjonsforventningene er forankret. Lav boligprisvekst vil dempe gjeldsveksten, men det vil ta tid før sårbarheten i husholdningssektoren reduseres.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Prognosen for styringsrenten i Pengepolitisk rapport 2/17 ligger på 0,5 prosent i år og neste år og øker gradvis fra 2019. Prognosen er lite endret fra forrige rapport, men ligger litt høyere i år og neste år og litt lavere mot slutten av prognoseperioden.

På forsiden nå