- Vi har gitt gode råd

Kommunen sendte ned påtroppende direktør til Vistamar for å gi råd om nedbemanning.

Kommunaldirektør Helge Garåsen (t.h) orienterte formannskapet tirsdag om kommunens involvering i nedbemannignsprosessen på Vistamar. Han har bedt styret om en rapport.  Foto: Frank Cadamarteri

Saken oppdateres.

- Det har blitt gitt gode råd fra oss. Det jeg ikke har kunnskap om, er om våre råd har blitt fulgt. Jeg ønsker derfor å få en rapport fra Vistamars styre for å finne ut hvordan prosessen har vært, sa kommunaldirektør Helge Garåsen til formannskapet i Trondheim tirsdag formiddag.

Garåsen uttalte til Adresseavisen mandag at han ville be styret om en rapport, etter at avisen hadde lagt fram opplysninger om oppsigelsesprosessen på kommunens rehabiliteringssenter i Spania.

I formannskapet orienterte han kort om kommunens involvering i nedbemanningsprosessen på Vistamar.

Sendte ny direktør til Spania

Han sa at det ble tydelig i mai at noe måtte gjøres med den økonomiske situasjonen. Det ble bestemt på styremøtet 19. juni at det måtte nedbemanninger til. Dette har styreleder Milian Myraunet tidligere informert om i Adresseavisen. Både Garåsen og Marit Sæteraas, som skal gå inn som fungerende direktør på Vistamar etter sommeren, var til stede på styremøtet.

LES OGSÅ: Reagerer etter avsløringer om kommunens helsehus i Spania

Garåsen sier videre at Sæteraas ble sendt til Spania for å gi råd om oppsigelsesprosessen til avtroppende direktør John Erik Ruiz. Sæteraas jobber, fram til Vistamar åpner etter sommerferien 19. august, som enhetsleder på Havsteinekra helse - og velferdssenter i Trondheim.

Sæteraas var med på personalmøtet 27. juni da oppsigelsene ble kjent, men ikke dagen etter da de enkelte ansatte fikk vite at de måtte gå på dagen. Hun var der for å gi råd om hvordan Trondheim kommune håndterer nedbemanningsprosesser. Sæteraas ønsker ikke å kommentere på de konkrete rådene hun ga til Ruiz.

- Kunne kommunen ha gjort noe annerledes i denne prosessen?

- Vi har gjort det vi kan med tanke på at vi har gitt råd til Vistamar. Det er styret som har det juridiske ansvaret for selskapet. Den reelle makten kommunen har er å sette sammen et styre, sier Garåsen.

- Ingen gledelig lesning

Ordfører Rita Ottervik presiserte i formannskapet at bystyret har vedtatt at Vistamar skal følge kommunens arbeidsgiverpolitikk.

- Det er viktig å få kartlagt hvordan styret og ledere har fulgt opp rådene som har blitt gitt, sier hun.

LES OGSÅ: De grønne fortsetter i samarbeidet i Trondheim

- De ansattes beskrivelse av oppsigelsene var ingen gledelig lesning. Uansett om de formelle reglene har blitt fulgt, kan det se ut som at kommunikasjonen ikke har vært god, sier hun.

På forsiden nå