Snart klar for 1,6 millioner laks

Verdens første havoppdrettsmerd, Salmars Ocean Farm 1, er senket ned i vannet i Frohavet utenfor Frøya.

Saken oppdateres.

- Prosjektet går fremover som planlagt, sier administrerende direktør Trond Williksen i Salmar.

Den 68 meter høye stålriggen med en diameter på 110 meter undergår nå tekniske prosedyrer før fisken settes i merden om kort tid. Salmar har investert rundt 690 millioner kroner i prosjektet.

Ocean Farm 1
  • Havmerden, «Ocean Farm 1», er utviklet av Salmars datterselskap Ocean Farming AS.
  • Etter å ha fått avslag på søknaden om grønne konsesjoner, fikk Salmar i februar i fjor tildelt åtte utviklingskonsesjoner til prosjektet.
  • Merden ble bygget av China Shipbuilding Industry Corporation i Qingdao i Kina.
  • Investeringskostnadene er på rundt 690 millioner kroner, og ifølge Salmar har prosjektet blitt gjennomført innenfor budsjett.
  • Merden skal ligge på Frohavet utenfor Frøya, og Salmar omtaler den som et pilotanlegg i full skala for «testing, læring, forskning og utvikling».

Les også: Havmerden åpner for store framskritt


- Fisken settes i slutten av måneden

- Noen av prosedyrene skjer i nedsenket operativ posisjon, noen i inspeksjonsposisjon hvor merden er helt oppe. Disse prosedyrene har gått fint. Vi fortsetter nå det planlagte forberedelsesarbeidet med sikte på å sette fisk i merden mot slutten av måneden, sier Williksen i en SMS til Adresseavisen.

Gigantriggen ankom sluttdestinasjonen i Frohavet for halvannen uke siden. Lokaliteten for verdens første havmerd er Håbranden, sørøst for Sørburøya og Froan naturreservat og landskapsvernområde.

Et enstemmig hovedutvalg for forvaltning i Frøya kommune gikk i august inn for at Salmar fikk endre noe på plasseringen av lokaliteten, tross protester fra Sørburøy fiskerlag.

Les også: Salmar får utvide i Froan landskapsvernområde

Les også: Salmar fikk utviklingstillatelser til den store havmerden

Lansert i 2014

Salmars hovedeier, Gustav Witzøe, lanserte selv havmerdprosjektet i mars 2014. Ambisjonen er et rømningssikre anlegg som også skal redusere problemene med lakselus og sykdommer.

Mannen bak: For tre og et halvt år siden lanserte Gustav Witzøe planene om havmerden. For halvannen uke siden kunne Salmars gründer og hovedeier ta i mot den første til Trøndelag.  Foto: Terje Svaan

Den nedsenkbare stålriggen er utviklet av Salmars datterselskap, Ocean Farming AS, og har plass til rundt 1,6 millioner laks.

Les også: Økte formuen med 1,3 milliarder kroner

På forsiden nå