Kilde til Finansavisen: Norske Skog-plan blir avvist

Majoriteten av Norske Skogs usikrede kreditorer vil si nei til styrets forslag til restrukturering av industriselskapet, sier en kilde til Finansavisen.

Gjeldskrise: Styreleder Christen Sveaas under presentasjonen av ny redningsplan for Norske Skog mandag forrige uke  Foto: NTB scanpix

Saken oppdateres.

Styreleder Christen Sveaas i Norske Skogindustrier ASA opplyste i en børsmelding tirsdag at 65 prosent av de sikrede kreditorene støtter planen.

For at forslaget skal gå gjennom, kreves imidlertid ja-stemmer fra 75 prosent av både de sikrede og de usikrede kreditorene.

- Vil bli avvist

Men selv om en stor nok andel av de sikrede kreditorene skulle si ja, vil de usikrede si nei, opplyser en kilde blant de usikrede kreditorene til Finansavisen.

– Til tross for meldingen tirsdag, vet selskapet – eller burde vite – at forslaget vil bli avvist av kreditorer med majoriteten av den samlede usikrede gjelden og at forslaget derfor ikke vil gå gjennom, skriver kilden i en epost til avisen.

Restruktureringsplanen innebærer at dagens aksjonærer mister nesten alle sine verdier, og at to tredeler av dagens gjeld på ni milliarder kroner blir omgjort til aksjer.

Dette er Norske Skogs redningsplan
  • Papirkonsernet Norske Skog har en bruttogjeld på rundt ni milliarder kroner.
  • I styrets siste redningsplan vil gjelden reduseres med seks milliarder kroner.
  • Forslaget er at alle usikret obligasjonsgjeld på rundt 4,7 milliarder kroner gjøres om til egenkapital i selskapet.
  • Det utstedes et nytt lån på rundt 2,3 milliarder kroner til kreditorer med pant i selskapets papirfabrikker, mens det øvrige av den sikrede gjelden på rundt 3,7 milliarder kroner gjøres om til egenkapital.
  • Etter dette vil sikrede kreditorene eie 90,75 prosent av aksjene i Norske Skog, usikrede kreditorer eie 6,75 prosent og dagens aksjonærer eie 2,5 prosent.
  • Styret foreslår i tillegg en aksjeutvidelse på til sammen 500 millioner kroner, der usikrede kreditorer og eksisterende aksjonærer hver får fortrinnsrett til å tegne seg for aksjer verdt henholdsvis 300 og 200 millioner kroner.
  • Deltakere i aksjeutvidelsen får også tegningsretter for nye aksjer verdt inntil ti prosent av Norske Skog innen 30. juni 2019.
  • Hvis forslaget får gjennom vil Norske Skogs årlige rentekostnader reduseres fra rundt 600 millioner til rundt 200 millioner kroner.

Alternativet er konkurs

De sikrede kreditorene får 94 prosent av aksjene, de usikrede långiverne får fire prosent, mens aksjonærene vil få to prosent av aksjene.

Alternativet til restruktureringen er at Norske Skogindustrier ASA begjæres konkurs. Dermed vil de sikrede eierne overta datterselskapet Norske Skog AS, som eier og driver papirfabrikkene. Aksjonærene og de usikrede kreditorene vil stå igjen med null.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå