Obligasjonseiere presenterer egen kriseplan i Norske Skog

En gruppe obligasjonseiere i Norske Skog avviser styrets kriseplan og fremmer i stedet sitt eget refinansieringsforslag. 

Forslaget til styreformann Christen Sveaas avvises av en gruppe obligasjonseiere.   Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Saken oppdateres.

En gruppe obligasjonseiere som ikke har sikret seg pant for sine lån til Norske Skog, legger fram sin egen kriseplan for det kriserammede selskapet, ifølge Dagens Næringsliv.

Planene går fram av en børsmelding sendt ut onsdag ettermiddag. Gruppen obligasjonseiere skriver at de avviser kriseplanen fra Norske Skog-styret med investor Christen Sveaas i spissen.


Dette er Norske Skogs redningsplan
 • Papirkonsernet Norske Skog har en bruttogjeld på rundt ni milliarder kroner.
 • I styrets siste redningsplan vil gjelden reduseres med seks milliarder kroner.
 • Forslaget er at alle usikret obligasjonsgjeld på rundt 4,7 milliarder kroner gjøres om til egenkapital i selskapet.
 • Det utstedes et nytt lån på rundt 2,3 milliarder kroner til kreditorer med pant i selskapets papirfabrikker, mens det øvrige av den sikrede gjelden på rundt 3,7 milliarder kroner gjøres om til egenkapital.
 • Etter dette vil sikrede kreditorene eie 90,75 prosent av aksjene i Norske Skog, usikrede kreditorer eie 6,75 prosent og dagens aksjonærer eie 2,5 prosent.
 • Styret foreslår i tillegg en aksjeutvidelse på til sammen 500 millioner kroner, der usikrede kreditorer og eksisterende aksjonærer hver får fortrinnsrett til å tegne seg for aksjer verdt henholdsvis 300 og 200 millioner kroner.
 • Deltakere i aksjeutvidelsen får også tegningsretter for nye aksjer verdt inntil ti prosent av Norske Skog innen 30. juni 2019.
 • Hvis forslaget får gjennom vil Norske Skogs årlige rentekostnader reduseres fra rundt 600 millioner til rundt 200 millioner kroner.

– Norske Skog bes om umiddelbart å trekke tilbake forslaget fra 18. september, som mangler nødvendig støtte, heter det i børsmeldingen.

Fristen for kriseplanen til styret i Norske Skog går ut fredag. Dersom det ikke er nok støtte blant obligasjonseierne og aksjonærene for planen, har selskapet signalisert at det går til skifteretten. Dette innebærer at de pantsikrede obligasjonseierne overtar papirfabrikkene til selskapet.

I børsmeldingen onsdag ettermiddag varsles det at en gruppe norske og utenlandske eiere i mer enn halvparten av Norske Skogs usikrede obligasjonslån nå fremmer sitt eget redningsforslag. Forslaget omtales av gruppen som bedre enn det styret har lagt fram.


Krisen i Norske Skog
 • Norsk treforedlingskonsern, grunnlagt i 1962 som Nordenfjelske Treforedling.
 • Konsernsjef fra 2017 er Lars P. S. Sperre.
 • Styreleder fra 24. oktober 2017 er Christen Sveaas.
 • Fra 1989 var selskapet helt dominerende i Norge og innledet omfattende oppkjøp av papirprodusenter utenlands, fra 1998 også utenfor Europa.
 • Fra 2003 førte den globale overproduksjonen av avispapir til økonomiske problemer for Norske Skog. Selskapet fortsatte likevel sin internasjonale ekspansjon med oppkjøp i Asia i 2005.
 • I 2006 ble Union i Skien nedlagt. Avispapirfabrikken Follum Fabrikker ble lagt ned vinteren 2012. Selskapet har også kvittet seg med mye av sin internasjonale virksomhet.
 • 2500 jobber i selskapet, som har virksomhet i seks land. I Norge er det omkring 350 ansatte i Skogn og drøyt 500 ved Saugbrugs i Halden.
 • NTB
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå