NVE sier ja til bygging av Prestfossan kraftverk i Selbu

NVE har gitt Statkraft Energi AS tillatelse til å bygge Prestfossan kraftverk i Garbergelva i Selbu.

Saken oppdateres.

I vedtaket fra NVE som kom onsdag har de lagt vekt på at utbyggingen vil være et bidrag til fornybar energiproduksjon med avgrensede miljøeffekter.

I tillatelsen står det at kraftverket vil bruke et fall på 179 meter og ha en forventet årlig produksjon på rundt 34 GWh. Dette tilsvarer strømbruken til 1700 husstander.

LES OGSÅ: Trønderenergi vil ha kraftverk i Gaulavassdraget

NVE mener det stort sett er områdene omfattet av naturreservat og nasjonalpark oppstrøms planområdet som har de største natur- og brukerverdiene i vassdraget, men de viser likevel til at padleinteressene vil bli påvirket ved utbygging i Garbergelva.

Det vises til at utbyggingen vil få konsekvenser for rundt 20 prosent i øvre del av en totalt fem kilometer lang padlerute mellom Kjinnbyttfossen og Kjeldstad. NVE mener likevel at det fortsatt vil være mulig å padle hele strekningen i perioder med flomvassføring om våren og høsten.

LES OGSÅ: Nord-Trøndelag tjente 170 millioner på strøm

Utbyggingen vil derimot i stor grad redusere vassføringen gjennom Prestfossane i tørre perioder midt på sommeren.

NVE mener reinbeitedistriktet ikke vil rammes av utbyggingen, men de skriver i tillatelsen at det er et krav at anleggsfasen blir planlagt i samarbeid med reindriften slik at reinen blir minst mulig forstyrret.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har derimot fremmet innsigelse til søknaden, og saken må derfor avgjøres endelig av Olje- og energidepartementet.

§
Vis debatt
comments powered by Disqus
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå