Norske Skog legger frem «endelig forslag» til redningsplan

Norske Skog la onsdag ettermiddag frem et nytt redningsforslag for selskapet. Styret sier det er det eneste gjennomførbare, men en kreditorgruppe sier de allerede har avvist forslaget.

Full drift: Norske Skogs fabrikk på Skogn er en av syv papirfabrikker i konsernet.Foto: LEIF ARNE HOLME

Saken oppdateres.

Hvis forslaget ikke får støtte er det sannsynlig at selskapet enten vil  be om rettslige gjeldsforhandlinger eller slå seg selv konkurs, ifølge børsmeldingen fra selskapet.

-  Etter styrets vurdering er dette det eneste omforente og gjennomførbare forslaget sett med de usikrede  obligasjonseiernes og aksjonærenes øyne. Jeg oppfordrer derfor alle interessenter i Norske Skog til å støtte rekapitaliseringsforslaget, da alle andre alternativer vil gi mindre verdi og medføre kompliserte insolvensprosesser, sier styreleder Christen Sveaas i morselskapet Norske Skogindustrier i børsmeldingen.

Krisen i Norske Skog
  • Norsk treforedlingskonsern, grunnlagt i 1962 som Nordenfjelske Treforedling.
  • Konsernsjef fra 2017 er Lars P. S. Sperre.
  • Styreleder fra 24. oktober 2017 er Christen Sveaas.
  • Fra 1989 var selskapet helt dominerende i Norge og innledet omfattende oppkjøp av papirprodusenter utenlands, fra 1998 også utenfor Europa.
  • Fra 2003 førte den globale overproduksjonen av avispapir til økonomiske problemer for Norske Skog. Selskapet fortsatte likevel sin internasjonale ekspansjon med oppkjøp i Asia i 2005.
  • I 2006 ble Union i Skien nedlagt. Avispapirfabrikken Follum Fabrikker ble lagt ned vinteren 2012. Selskapet har også kvittet seg med mye av sin internasjonale virksomhet.
  • 2500 jobber i selskapet, som har virksomhet i seks land. I Norge er det omkring 350 ansatte i Skogn og drøyt 500 ved Saugbrugs i Halden.
  • NTB

OPPDATERT: Ifølge Dagens Næringsliv sier en representant for de usikrede obligasjonseierne at de allerede har avvist styrets forslag, og at de diskuterer internt hvordan de skal offentliggjøre sitt avslag og sin begrunnelse.

Forslaget innebærer blant annet at all usikret obligasjonsgjeld på rundt 500 millioner euro gjøres om til egenkapital i selskapet, og at utstedes et nytt lån til kreditorene som har pant i Norske Skogs papirfabrikker.

De gjenværende kravene fra de sikrede kreditorene vil bli gjort om til aksjer i selskapet, etter utstedelsen av det nye lånet.

Kutter seks mrd. i gjeld

Hvis forslaget blir gjennomført vil Norske Skogs bruttogjeld reduseres fra ni til tre milliarder kroner, og de årlige rentekostnadene vil reduseres fra rundt 600 millioner til rundt 200 millioner kroner.

Oslo Børs stanset onsdag ettermiddag handelen i Norske Skog-aksjen, i påvente av at selskapet skulle legge frem planen.

Da handelen ble åpnet igjen gjorde aksjekursen umiddelbart et byks oppover.

- Kan tiltre pantet

Ifølge Sveaas er dette de endelige betingelsene som komiteen for de pantesikrede kreditorene har signalisert at de vil støtte, og ifølge børsmeldingen har mer enn 65 prosent av de sikrede kreditorene sagt seg villig til å støtte forslaget.

De sikrede kreditorene har pant i Norske Skogs syv papirfabrikker, og har allerede satt inn tidligere konsernsjef Sven Ombudstvedt som styreleder i selskapet Norske Skog AS som fabrikkene ligger under.

«Dersom dette forslaget ikke lykkes, kan visse eiere av konsernets pantesikrede obligasjoner komme til å konkludere med at den eneste realistiske fremgangsmåten for dem vil være å tiltre pantet», skriver Norske Skog i børsmeldingen.

De vil bety at virksomheten og driften av konsernet overføres til nye eiere, ifølge selskapet.

Kommer bedre ut

Forslaget innebærer at de sikrede obligasjonseierne vil sitte igjen med 91 prosent av aksjene, de usikrede obligasjonseierne vil sitte igjen med 6,3 prosent, mens dagens aksjonærer vil sitte igjen med 2,7 prosent av aksjene i selskapet.

Det betyr at de usikrede kreditorene og dagens eiere vil sitte igjen med mer enn i forslaget som styres la frem 18. september.

Der ble det foreslått at de pantsikrede kreditorene skulle sitte igjen med 94 prosent av aksjene i Norske Skog, mens usikrede kreditorer og dagens aksjonærer skulle sitte igjen med henholdsvis fire og to prosent.

Kan øke eierandel

Styret vil også foreslå å utstede nye aksjer verdt til sammen rundt 500 millioner kroner, der de usikrede kreditorene og dagens eiere får fortrinnsrett til å tegne seg for aksjer verdt henholdsvis 300 millioner og 200 millioner kroner.

Det vil gi dem mulighet til å øke sin samlede eierandel fra ni til 28 prosent av selskapet.

Her kommer de to gruppene også bedre ut enn i styrets forrige forslag. Der ble det lagt opp til at de usikrede kreditorene og dagens eiere kunne øke sin eierandel fra seks til 23 prosent gjennom en slik aksjeutvidelse.

Det foreslås også å utstede tegningsretter for aksjer verdt inntil ti prosent av egenkapitalen for de som har deltatt i aksjeutvidelsen, gitt visse økonomiske betingelser innen 30. juni 2019.

- Det nye og omforente forslaget vil gi mer verdi til de usikrede obligasjonseierne og aksjonærene enn styrets forslag fra 18. september 2017. Selv om det nye forslaget vil medføre betydelige tap for obligasjonseierne og utvanning av aksjonærene, vil alle andre alternativ være dårligere for de usikrede obligasjonseierne og aksjonærene, sier Christen Sveaas i børsmeldingen.

Ny frist

Kreditorene får nå frist til torsdag 19. oktober klokken 17 med å akseptere forslaget, og en gjennomføring vil kreve både at et flertall av kreditorene og at kreditorer bak 75 prosent av gjeldens verdi støtter forslaget.

I tillegg vil det kreve støtte fra to tredeler av dagens eiere, noe som vil bli avgjort på en ekstraordinær generalforsamling.

§
Vis debatt
comments powered by Disqus
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå