Får 355 millioner kroner i belønningsmidler og til metrobuss

Trondheim får i statsbudsjettet for neste år 170 millioner kroner i belønningsmidler og 185 millioner kroner i statlig bidrag til metrobuss.

Metrobuss. Regjeringen forslår å bevilge 185 millioner kroner i statlig bidrag til metrobuss i 2018.   Foto: Jens Petter Søraa

Saken oppdateres.

Regjeringen foreslår en bevilgning på 170 millioner kroner i belønningsmidler til Trondheim som en del av bymiljøavtalen.

Samferdselsdepartementet, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune inngikk i september 2016 en bymiljøavtale som skal legge til rette for at veksten i persontransporten i byområdet skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Avtalen er basert på Nasjonal transportplan 2014-2023 og gjelder for perioden 2016 til 2023.

LES OGSÅ: Dette får Trøndelag penger til neste år

LES KOMMENTAR: Dette sier partilederne om statsbudsjettet

185 millioner til  metrobuss

I bymiljøavtalen har staten forpliktet seg til å dekke 50 prosent av prosjektkostnadene for metrobuss i Trondheim. Lokale myndigheter er ansvarlige for den resterende delen av finansieringen. I 2018 foreslår regjeringen 185 millioner kroner i statlig bidrag til kollektivtransportløsningen.

For 2018 foreslår regjeringen å bevilge 300 millioner kroner til tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange langs riksvei i byområder med bymiljøavtale eller byvekstavtale. Inkludert ubrukte midler fra tidligere år blir samlet disponibelt beløp 780 millioner kroner. Midlene vil bli fordelt mellom byområdene når det foreligger nærmere avklaringer.

LES OGSÅ: Dette betyr statsbudsjettet for lommeboka

LES OGSÅ: Jensen trykker på bremsen – nesten ikke vekst i oljepengebruken

- Ingen overraskelser

- Statsbudsjettet for 2018 inneholder ingen overraskelser. Belønningsmidlene og det statlige bidraget  til metrobuss er helt i tråd med det som var spilt inn på forhånd og som vi hadde forventet, sier leder Henning Lervåg i Miljøpakken.

Miljøpakke 3 i Stortinget i høst

Miljøpakke Trondheim er en viktig del av bymiljøavtalen. For å følge opp avtalen foreslås det at bompengeperioden forlenges med fem år og takstene økes med to kroner. De økte inntektene vil blant annet bidra til finansieringen av den lokale halvparten av metrobussen.

Det legges frem egen sak for Stortinget om Miljøpakke Trondheim trinn 3 høsten 2017.

Det er søkt om å kunne forskuttere midler til Nydalsbrua (tidligere Sluppen bru) med tilknytninger. Denne søknaden vil bli vurdert i forbindelse med fremleggelsen av egen sak om trinn 3.

LES OGSÅ: Dette betyr budsjettet for boligeierne

LES OGSÅ: DNB: – Budsjettet er omtrent som ventet

LES OGSÅ: Nå blir det dyrere å se på tv, gå på kino og museer

Fakta om statsbudsjettet 2018
  • Forslag til statsbudsjett 2018 legges fram av finansminister Siv Jensen (Frp) torsdag 12. oktober klokken 10.00
  • Statsbudsjettet omhandler statens utgifter og anslåtte inntekter i et kalenderår. Det fastsetter også satsene for innkreving av skatter og avgifter. Det blir samtidig lagt fram et nasjonalbudsjett, som er en mengde anslag for hele den økonomiske utviklingen og er styrende for rammene i statens eget budsjett.
  • Ettersom Høyre og Fremskrittspartiet utgjør en mindretallsregjering, er de avhengig av støtte fra andre partier i Stortinget for å få budsjettet vedtatt. Mest aktuelle samarbeidspartier er Venstre og KrF. De fire borgerlige partiene vil starte sine budsjettforhandlinger i begynnelsen av november.
  • Regjeringen er avhengig av å få flertall for budsjettet sitt i Stortinget for å bli sittende.
  • Gjennom høsten skal det behandles i de ulike komiteene på Stortinget. Samtidig diskuteres det i partigruppene på Stortinget, og hvert enkelt parti i opposisjon vil lage sitt eget alternative budsjett.
  • Det endelige statsbudsjettet for 2018 vedtas senest i midten av desember.
  • Statsbudsjettet trer i kraft 1. januar 2018.
  • I løpet av 2018 vil det skje endringer i statsbudsjettet som er vedtatt. De største endringene kommer på våren, når revidert nasjonalbudsjett kommer.

 

På forsiden nå