Ikke penger til elektrifisering av Trønderbanen i budsjettet

- Tidenes mageplask, sier SVs Lars Haltbrekken.

DIESELDREVET: Togene på Trønderbanen går per i dag på diesel  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Regjeringen vil ikke starte elektrifisering av Trønderbanen i 2018. Det kommer frem i forslaget til statsbudsjett 2018. Grunnen er ifølge Samferdselsdepartementet en kostnadssprekk på 600 millioner kroner.

LES OGSÅ: Vi tåler ikke flere utsettelser

Les alle våre saker fra statsbudsjettet 2018 her

- Tidenes mageplask

- Trønderbanen kommer ikke. Tidenes mageplask. Fire ganger er det spist kake for elektrifisering av Trønderbanen. Dette er et av de viktigste miljøtiltakene i Trøndelag. Det utsetter nå regjeringa, det er løftebrudd og helt utrolig, skriver stortingsrepresentant for SV fra Trøndelag, Lars Haltbrekken i en SMS til Adresseavisen.

Også Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol reagerer sterkt på at Trønderbanen ikke er med.

- Dette er faktisk en skandale. De kunne spart seg hornmusikk og kakespising. Dette har vi jobbet tverrpolitisk for i 20 år. NHO, LO og alt som gjennom samling i nye Trøndelag er lagt til Steinkjer trenger bedre togtilbud. Hvor har trønderne i Høyre og venstre vært? Eller i FrP?, spør Kjerkol.

Senterpartiets Marit Arnstad stemmer i.

- Det er uholdbart at regjeringen ikke igangsetter elektrifisering av Trønder og Meråkerbanen. Jernbanesatsinga er betydelig redusert og det som blir igjen brukes til Inter City rundt Oslo-området. Her må trøndelagsbenken samle seg og kjempe for å få investeringer i Trønderbanen inn på budsjettet nå i høst, sier Arnstad.

Ikke start i 2018

I en pressemelding sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen:

- Trønderbanen er første strekning som får såkalte bimodale togsett til utprøving. Vi ønsker at de reisende opplever flere avganger og kortere reisetid. Samtidig må vi jobbe mer med elektrifiseringsprosjektet. Den siste runden med kvalitetssikring av elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen har påvist en betydelig kostnadsøkning på rundt 600 millioner kroner. Vi må nå jobbe for å finne løsninger som får pengene til å strekke lenger. Vi får derfor ikke til anleggsstart i 2018, slik vi opprinnelig ønsket, sier samferdselsministeren.

Skuffet Venstre

Venstres nyvalgte Jon Gunnes har akkurat tatt sete i nettopp transport- og kommunikasjonskomiteen.

Han har bare ett ord for regjeringens vilje til å gå for Trønderbanen:

- Skuffende.

- Er det naturlig at Venstre legger Trønderbanen på forhandlingsbordet?

- Det vet jeg ikke ennå. Jeg forstår det slik at elektrifiseringen av Trønderbanen og Meråkerbanen er utsatt, men prosjektet er slett ikke dødt. Utsettelsen skyldes en kostnadsøkning på 600 millioner i forhold til behandlingen i NTP. Det er positivt at Leangen stasjon skal ombygges og moderniseres slik at Leangen blir et godt kollektivknutepunkt når Metrobussen kommer i 2019, sier han.

Høyres Mari Holm Lønseth nekter å kalle det løftebrudd:

-Prosjektet har gått på en kostnadssmell, og det må tas en runde til. Men ambisjonene er ikke senket, og vi skal oppfylle dette innen første periode av NTP som vi har sagt, sier Mari Holm Lønseth (H).

- Men burde ikke dere spart dere for hornmusikk og kakespising? Dette er jo løftebrudd?

- Vi har ikke gått tilbake på elektrifisering, men nå som det er kommet en smell på 600 millioner kroner må det utredes. Men igjen, vi har ikke gått tilbake på elektrifisering, sier hun.

- Det ble lovt 2021. Det rekker dere vel ikke nå?

- Det var andre forutsetninger da, og vi visste ikke om at det ble en kostnadssmell, sier hun.

FrP:- Fortsatt prioritert

Heller ikke Frps Lill Harriet Sandaune klarer helt å skjule sin skuffelse. Hun holder likevel fast på at Trønderbanen er prioritert.

- Klart jeg helst hadde sett at Trønderbanen ble prioritert nå. Men etter det jeg har forstått er det fortsatt en tydelig målsetting at Trønderbanen skal prioriteres i løpet av den første seksårsperioden 2018-2023, sier Sandaune.

Hun mener bakgrunnen for at det ikke blir prioritert av Trønderbanen nå i 2018 er knyttet til grunnlag i kvalitetssikringen av prosjektet.

- Der er det er avdekket en kostnadsøkning på 600 millioner for prosjektet. Dette vil man nå se nærmere på. Jeg både håper og tror at prosjektet vil bli prioritert innenfor perioden slik som planlagt, sier Sandaune.

Var bekymret

Samferdselsdirektør i Sør-Trøndelag, Erlend Solem, har tidligere i høst utrykt bekymring for at elektrifisering av Trønderbanen ikke skulle få plass i statsbudsjettet.

- Vi er blitt lovet elektrifisering i Nasjonal transportplan, men jeg føler meg likevel ikke trygg på at prosjektet blir omtalt i budsjettet. Vi er avhengig av at det blir gitt klarsignal for at vi skal kunne komme i gang med prosjektet, sa Solem til Adresseavisen onsdag.

LES OGSÅ: Krisetur til Oslo for å berge el-drift av Trønderbanen

LES OGSÅ: Fikk ingen budsjettgaranti om Trønderbanen

Lovet elektrifisering

I mars lovet trønderske politikere nesten tre milliarder kroner til elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen i første fireårsperiode av nye Nasjonal transportplan.

Politikerne mente at arbeidene med strekningen Stavne - Leangen skulle starte i 2017–2018, og at Trondheim-Stjørdal skulle følge i 2018/2019 og at strekningene Stjørdal- Steinkjer og Hell-Storlien skulle følge i 2019/2021.

LES OGSÅ: I 2021 går Trønderbanen på strøm

Dette sa Solvik-Olsen før valget

Før stortingsvalget i høst deltok samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) i en debatt om samferdsel i Trøndelag på adressa.no.

På spørsmål om når Trønderbanen vil være elektrifisert dersom hans regjeringen får fortsette, svarte han slik:

«Ja, med de planene som vi har hatt så er det vel 2022/2023 som jernbaneverket sier de greier.»

Ny plattform på Leangen stasjon

Under punktet om jernbane i fylkesoversikten for statsbudsjettet skriver regjeringen blant annet følgende:

«Leangen stasjon på Trønder- og Meråkerbanen, Trondheim kommune

Regjeringen vil sette av totalt 233 millioner kroner til planlegging av kapasitetsøkende tiltak og tiltak på stasjoner og knutepunkter i 2018. Her inngår blant annet planlegging av ny og lengre mellomplattform på Leangen stasjon, med adkomst fra ny veibru som skal gå over Trønderbanen. Dette er nødvendig for å kunne ta i bruk nytt togmateriell på banen. Prosjektet vurderes bygget i to etapper. I 2018 fullføres detaljplanlegging med sikte på byggestart i løpet av året.

Til utbygging av stasjoner og knutepunkter er det det satt av 185 millioner kroner i 2018. Dette omfatter blant annet byggestart for ovennevnte tiltak på Leangen stasjon, med sikte på ferdigstilling i 2019-2020.»

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Fakta om statsbudsjettet 2018
  • Forslag til statsbudsjett 2018 legges fram av finansminister Siv Jensen (Frp) torsdag 12. oktober klokken 10.00
  • Statsbudsjettet omhandler statens utgifter og anslåtte inntekter i et kalenderår. Det fastsetter også satsene for innkreving av skatter og avgifter. Det blir samtidig lagt fram et nasjonalbudsjett, som er en mengde anslag for hele den økonomiske utviklingen og er styrende for rammene i statens eget budsjett.
  • Ettersom Høyre og Fremskrittspartiet utgjør en mindretallsregjering, er de avhengig av støtte fra andre partier i Stortinget for å få budsjettet vedtatt. Mest aktuelle samarbeidspartier er Venstre og KrF. De fire borgerlige partiene vil starte sine budsjettforhandlinger i begynnelsen av november.
  • Regjeringen er avhengig av å få flertall for budsjettet sitt i Stortinget for å bli sittende.
  • Gjennom høsten skal det behandles i de ulike komiteene på Stortinget. Samtidig diskuteres det i partigruppene på Stortinget, og hvert enkelt parti i opposisjon vil lage sitt eget alternative budsjett.
  • Det endelige statsbudsjettet for 2018 vedtas senest i midten av desember.
  • Statsbudsjettet trer i kraft 1. januar 2018.
  • I løpet av 2018 vil det skje endringer i statsbudsjettet som er vedtatt. De største endringene kommer på våren, når revidert nasjonalbudsjett kommer.

 

På forsiden nå