Har ikke sett lavere arbeidsledighet på 30 år

Arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag er på bare 1,8 prosent. Nav må tilbake 30 år for å finne like lave tall.

Lav: Arbeidsledigheten i begge trønderfylkene er nå på 1,8 prosent av arbeidsstyrken. 

Saken oppdateres.

De siste tallene fra Nav viser at det i november var 3166 personer som var registrert som helt arbeidsledige i fylket, noe som er 680 mindre enn på samme tid i fjor.

I tillegg er 1402 personer i arbeidsrettede tiltak, noe som også er færre enn i fjor. Andelen som er i tiltak utgjør 0,6 prosent av arbeidsstyrken, noe som gir en bruttoledigheten på 2,4 prosent, ifølge Nav.

På landsbasis er 2,3 prosent av arbeidsstyrken registrert som helt ledighet, mens bruttoledigheten er på tre prosent.

Hittil i år har arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag falt hver eneste måned, sammenlignet med i fjor.

- Fortsetter ledighetsnedgangen i samme tempo vil vi oppleve betydelig mangel på arbeidskraft innen flere yrker. Vi ser allerede at bedriftene sliter med å få tak i faglært arbeidskraft og personell i helsesektoren, sier Arve Winsnes, konstituert fylkesdirektør i Nav Sør-Trøndelag, i en pressemelding.

Ned: Konstituert fylkesdirektør i Nav Sør-Trøndelag, Arve Winsnes, er redd man vil se betydelig mangel på arbeidskraft i flere yrker.  Foto: Marianne Tønset

Nav opplyser at ledigheten synker i alle aldersgrupper, og særlig blant unge mellom 20 og 24 år.

Også i Nord-Trøndelag er bare 1,8 prosent av arbeidsstyrken registrert som helt uten arbeid (1281 personer), mens antallet personer i arbeidsmarkedstiltak utgjør 0,7 prosent.

- Vi har for tiden et svært godt arbeidsmarked i Nord-Trøndelag. Samtidig ser vi nå klart at det nasjonale arbeidsmarkedet holder på å styrke seg. Årsaken er bl.a. lav kronekurs og gunstige forhold for eksportindustri, og økt aktivitet i oljesektoren, sier Vegard Rydningen, fylkesdirektør i Nav Nord-Trøndelag, i en pressemelding.

På forsiden nå